Finał Międzyszkolnej Olimpiady Wiedzy o bł. ks. Bronisławie Markiewiczu

Dzień 30 stycznia dla Szkoły Podstawowej im bł. ks. Bronisława Markiewicza w Tuligłowach, mimo śnieżnego poranka i zimowego chłodu, był ciepłym wspomnieniem liturgicznym naszego Patrona i finałem Międzyszkolnej Olimpiady Wiedzy o bł. Bronisławie Markiewiczu.

O godz. 9.00 do naszej szkoły przybyła młodzież z czterech szkół, w których 27 listopada 2018 r. odbył się I etap Olimpiady i wyłonił trójkę finalistów. Młodzieży towarzyszyli ich opiekunowie: pani Karolina Jaworska (Szkoła Podstawowa w Baryczce), ks. Grzegorz Hanus (Szkoła Podstawowa w Czelatycach), ks. Bogdan Cisek (Szkoła Podstawowa w Leszczawie Dolnej) i ks. Zbigniew Pajor CSMA, który przygotowywał młodzież ze Szkoły Podstawowej w Tuligłowach.

O godz. 10.00 dwanaścioro uczestników przystąpiło do pisemnego finału Olimpiady. Na to ważne wydarzenie pani Mirosława Pająk zadbała o piękną dekorację sali w świetlicy wiejskiej w Tuligłowach, co przyczyniło się do miłego przeżycia całego wydarzenia.

Aby zapewnić profesjonalny przebieg finału Olimpiady, pani dyrektor Anna Stec powołała 3-osobową Komisję czuwającą nad właściwym przebiegiem Olimpiady i oceną prac pisemnych finalistów. Skład Komisji Olimpiady tworzyli: s. Dawida Ryll CSSMA – poetka, przełożona domu zakonnego sióstr michalitek w Przemyślu, ks. Tadeusz Musz CSMA – przełożony domu zakonnego w Prałkowcach i ks. Krzysztof Poświata CSMA – przełożony domu macierzystego michalitów w Miejscu Piastowym.

Po części pisemnej Olimpiady młodzież z opiekunami udała się do sanktuarium Matki Bożej Dobrej Nadziei w Tuligłowach, aby tam – pod przewodnictwem ks. kustosza Mariusza Marcińca CSMA – uczestniczyć we mszy św. i wypraszać błogosławieństwo Boga za przyczyną bł. Bronisława w pracy wychowawczej i dydaktycznej.

Po powrocie ze świątyni uczestnicy Olimpiady, opiekunowie, członkowie Komisji i obecni goście zjedli w szkole smaczny obiad przygotowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tuligłów. Był to ważny moment wymiany słów i lepszego wzajemnego poznania się.

Wreszcie nadeszła długo oczekiwana chwila ogłoszenia werdyktu. Siostra Dawida zaznaczyła, że pytania były bardzo trudne i tak naprawdę otrzymane punkty można by pomnożyć… Ks. Tadeusz odczytał wyniki: w Międzyszkolnym Finale Olimpiady Wiedzy o bł. ks. Bronisławie Markiewiczu pierwsze miejsce zdobyła Róża Turon (kl. VII) ze Szkoły Podstawowej w Baryczce. Drugie miejsce przypadło Wiktorii Roman (kl. VIII) ze Szkoły Podstawowej w Tuligłowach, natomiast trzecie miejsce wywalczyła Katarzyna Stach (kl. VIII) ze Szkoły Podstawowej w Leszczawie Dolnej. Laureaci otrzymali piękne nagrody: egzemplarze Pisma Świętego dla młodych, albumy z papieżem Franciszkiem, kalendarze, płaskorzeźby lub obrazy z wizerunkiem bł. Bronisława. Dla wszystkich uczestników organizatorzy przygotowali miłe upominki. 

Na zakończenie Finału Olimpiady pani dyrektor podziękowała zebranym za udział, zaangażowanie i sprawny przebieg spotkania. Po wspólnym pamiątkowym zdjęciu ks. Tadeusz Musz udzielił wszystkim Bożego błogosławieństwa.

Słowa uznania należą się Szkole Podstawowej w Tuligłowach, na ręce pani dyrektor Anny Stec i ks. katechety Zbigniewa Pajora, za wyjście z inicjatywą zorganizowania Olimpiady.