Fist bilong Body na Blut bilong Jisas Kraist czyli Uroczystość Bożego Ciała w PNG

10-06-2018

W roku poświęconym młodzieży Uroczystość Bożego Ciała, którą obchodziliśmy 3 czerwca została zorganizowana przez młodzież z parafii Kuli, gdzie proboszczem jest ks. Bogdan Świerczewski CSMA.

W uroczystej Eucharystii, której przewodniczył ks. Piotr Hadro CSMA udział wzięli parafianie z 9 kościołów dojazdowych, a także pielgrzymi z innych parafii.

Świętowanie składało się z dwóch części. Pierwszą była już wspomniana Eucharystia, a drugą procesja z Najświętszym Sakramentem z miejscowości Kartanim do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Roquist. W całej celebracji udział wzięło około 2000 wiernych.

W procesji niesione były figury św. Michała Archanioła i Matki Bożej Fatimskiej, bł. Piotra Torota, a także reklikwie św. S. Faustyny i św. Jana Pawła II. Droga procesji wiodła przez busz, potoki i ogrody tamtejszej ludności.

W polskiej pieśni śpiewamy: Zróbcie mu miejsce Pan idzie z nieba... Naprawdę wymowny był hołd oddawany Jezusowi przez wiernych. Klękanie w błocie i na kamieniach było dowodem, jak wielki respekt przed Najświętszym Sakramentem i jak żywą wiarę mają tutejsi wierni.

Dziękując Bogu za ten wielki dar, jakim jest Najświętszy Sakrament, adorujmy Go w każdym momencie naszego ziemskiego pielgrzymowania.