Nowi Ministranci!

27 Niedziela Zwykła była szczególnie radosna dla całej wspólnoty parafialnej w Miejscu Piastowym, bo oto 18 kandydatów zostało włączonych w szeregi liturgicznej służby ołtarza.

Przygotowanie do posługi ministranta rozpoczęło się rok temu. W tym czasie chłopcy uczestniczyli w spotkaniach formacyjnych, w trakcie których uczyli się służby przy ołtarzu oraz zapoznali się z przedmiotami liturgicznymi. Zwieńczeniem ich zapału i podjętych wysiłków było uroczyste przyjęcie do grona ministrantów. Eucharystii przewodniczył ksiądz proboszcz, który po homilii dokonał obrzędu przyjęcia nowych ministrantów. Nadszedł dla kandydatów upragniony moment, kiedy to z wielkim wzruszeniem mogli włożyć poświęcone komże i po raz pierwszy usługiwać kapłanowi przy ołtarzu w czasie mszy świętej.

Nowi ministranci złożyli wobec zgromadzonych wiernych przyrzeczenie, że wszelkie święte czynności liturgiczne będą wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie na chwałę Bożą i dla dobra całej rodziny parafialnej. Oby nie zabrakło im gorliwości oraz zapału w służbie Bogu i parafii. Bycie ministrantem to wielki zaszczyt, ale też pewne obowiązki i zadania. Ministrantura uczy bowiem odpowiedzialności i sumienności. Ministrant ma być człowiekiem, na którym można polegać. Powinien więc być wzorowym synem, sumiennym uczniem, szlachetnym człowiekiem i wiernym wyznawcą Chrystusa. Ministrant jest także w szczególny sposób wezwany do dawania świadectwa w otoczeniu, w którym przebywa. Reprezentuje bowiem nie tylko swoją osobę, ale także wspólnotę, do której należy. Nowo ustanowionym ministrantom ksiądz proboszcz życzył wielkiej wytrwałości i niegasnącej gorliwości w służbie ołtarza. Wyraził radość i podziękowanie rodzicom za ich pomoc w formacji synów, codzienną troskę o nich, a także przykład żywej wiary wyniesionej z rodzinnego domu.