„Piękna i bestia” – Oaza Modlitwy w Toruniu

W ostatni weekend (29-31 marca) młodzież michalicka z całej Polski miała okazję uczestniczyć w Oazie Modlitwy w Toruniu.

Było nas ok. 160 osób ze wspólnot z Pawlikowic, Spytkowic, Słupna, Stalowej Woli, Warszawy, Wołomina, Torunia, Młochowa, Marek i Miejsca Piastowego.

Rekolekcje rozpoczęliśmy w piątek wieczorną mszą świętą, podczas której ks. Szymon Wróbel – rekolekcjonista – wygłosił pierwsze kazanie, wprowadzające nas w temat „Piękna i bestia, czyli o kobiecości i męskości”. Powiedział też znamienne zdanie, że „Życie duchowe zaczyna się od katastrofy”. Zatem trudności, które przeżywamy, nie są ograniczeniem dla działania Łaski Bożej w naszym życiu, wręcz przeciwnie – mogą stać się impulsem do nawrócenia.

Sobota była bardzo intensywnym dniem. Rozpoczęliśmy o 7:30 od wspólnej jutrzni i namiotu spotkania. Po śniadaniu była pierwsza konferencja, podczas której rekolekcjonista przybliżył nam interpretację francuskiej baśni „Piękna i bestia”. Odnosiliśmy jej znaczenie do relacji damsko-męskich. Zastanawialiśmy się także nad pytaniem „kim jestem?” na podstawie naszej znajomości Boga, bliźniego i samego siebie. Po konferencji mogliśmy dzielić się swoimi przemyśleniami na spotkaniach w grupach. Po czasie wolnym zebraliśmy się na wspólnym śpiewie oraz nabożeństwie pokutnym, na którym była możliwość spowiedzi. Kolejnym punktem była msza święta. Ks. Szymon w homilii mówił o greckim słowie eucharisteo, co znaczy „dziękować”, „być wdzięcznym”. Rozważaliśmy, jaki jest motyw naszego dziękowania. W trakcie drugiej konferencji mówiliśmy o wspaniałym planie, który Bóg przygotował dla każdego z nas. Skupiliśmy się też na naszym ciele, które również mówi nam o pięknie stworzenia. Sens naszego ciała jest różnorodny: osobowy, oblubieńczy i rodzicielski. Rekolekcjonista przypomniał nam też, że nie trzeba nadawać życiu sensu, bo życie ma sens – trzeba go tylko odczytać, w czym niezwykle pomocna jest modlitwa. Temat z konferencji kontynuowaliśmy na spotkaniach w grupach. Po kolacji spotkaliśmy się na wieczorze świadectw, podczas którego mogliśmy podzielić się naszymi przeżyciami i przemyśleniami, które nas przemieniały w czasie tej Oazy Modlitwy. Świadectwa wypowiedziane we wspólnocie pozwalają nawzajem wzmacniać naszą wiarę i pomagają w nawróceniu. Chwała Panu za każde świadectwo!

W niedziele, zaraz po śniadaniu, modliliśmy się wspólnie jutrznią i rozważaliśmy Słowo Boże na namiocie spotkania. Następnie przeszliśmy do głównego kościoła na śpiew i uroczystą Eucharystię kończącą nasze rekolekcje. Podczas ostatniej homilii ks. Szymon przybliżył nam znaczenie przypowieści o synu marnotrawnym. Po mszy świętej nadszedł czas na agape – czyli ucztę miłości, podsumowanie, podziękowania i rozesłanie.

Ta Oaza Modlitwy w Toruniu, choć była w innym niż zazwyczaj terminie, okazała się świetnym czasem skupienia wielkopostnego. Często w zabieganej codzienności zapominamy o istocie, jaką jest Życie blisko Boga – zapominamy, że On jest ZAWSZE przy nas i chce z nami rozmawiać. Po weekendzie intensywnej pracy duchowej wróciliśmy do naszych wspólnot umocnieni i pełni wiary, że należy zawierzyć Bogu swoje życie – On nas najlepiej poprowadzi.

Karolina Tchoń