Wielkie święto w Łowiczku

23-24 maja 2018 roku parafia Świętego Krzyża w Łowiczku przeżywała peregrynację figury św. Michała Archanioła z Góry Gargano. Było to wielkie święto dla wszystkich mieszkańców, którzy licznie przybyli na rozpoczęcie nawiedzenia.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania, które odbyło się na granicy parafii. Wraz z Orkiestrą Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej oraz w asyście policyjno-strażackiej figura została procesyjnie wprowadzona do kościoła. W tak ważnym dla całej parafii wydarzeniu nie zabrakło dzieci, asysty, Koła Gospodyń Wiejskich oraz parafian, którzy licznie zgromadzili się na rozpoczęciu uroczystości.

Swoje słowa powitania do św. Michała Archanioła skierowali: dzieci pierwszokomunijne, delegacja parafian oraz ksiądz proboszcz Krzysztof Kaźmierczak, który przypomniał, że od wielu tygodni, a nawet miesięcy, cała parafia przygotowywała się duchowo do tego niezwykłego wydarzenia. Mszy świętej przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. Krzysztof Poświata CSMA, który jeszcze bardziej przybliżył postać św. Michała Archanioła. Przez niespełna 24 godziny nawiedzenia wiele osób modliło się, składało prośby przy figurze oraz przystępowało do Szkaplerza św. Michała Archanioła. Na nabożeństwie kończącym uroczystości ks. Krzysztof Poświata CSMA powierzał Bogu prośby i intencje złożone przez wiernych pod figurą św. Michała, a ksiądz proboszcz zawierzył całą parafię opiece św. Michała Archanioła.

Na zakończenie figura św. Michała Archanioła została przeniesiona w uroczystej procesji do samochodowej kaplicy i przekazana do kolejnej parafii diecezji włocławskiej.

tekst: Karolina Puchalska
foto: Patrycja Puchalska