XV Ogólnopolskie Michalickie Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne

W dniach 27-29 września w Toruniu odbyła się XV edycja warsztatów liturgiczno-muzycznych

Historia zatacza koło. Warsztaty wróciły do Torunia, miejsca gdzie rozpoczynała się ich przygoda. To tam właśnie odbyłą się pierwsza edycja warsztatów. Po 13 latach na toruńskich Rybakach znów słychać było przepiękne śpiewy.

Trzydniowe spotkanie poprowadzili: Paweł Bębenek, Hubert Kowalski i Piotr Pałka. Patronat Honorowy objął Przełożony Generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła ks. Dariusz Wilk oraz Prezydent Miasta Toruń Pan Michał Zaleski. Nad całością organizacji czuwał ks. Rafał Szwajca CSMA. 

 "Śpiewać to tak jakby samemu głosić Jezusa, medytować Słowo, które nam daje Bóg. Spróbujcie wejść na poziom osobistego zrozumienia tych słów i modlitwy nimi" - zachęcał Piotr Pałka. Ten czas to nie tylko piękne spotkanie z muzyką ale przede wszytkim czas spotkania z Bogiem.