Mamę trzeba kochać i z Nią współczuć - 13 sierpnia

Ks. Roman Chyliński CSMA

Upomnienie braterskie - 12 sierpnia

Zależność i uniżenie buduje wspólnotę - 11 sierpnia

Droga do świętości - 10 sierpnia

Pewna droga do zbawienia - 7 sierpnia

Przemienić własne człowieczeństwo w Chrystusie - 6 sierpnia

Jak dobrze wychować trudne dziecko - 5 sierpnia

Prawdziwa nieczystość - 4 sierpnia