Cnota męstwa w chrześcijaństwie - 19 listopada

Ks. Roman Chyliński CSMA

Polska, w obronie wiary katolickiej w Europie - 18 listopada

Moc wytrwałej modlitwy - 16 listopada

Maryja darem ocalenia - 15 listopada

Niedostrzegalne przyjście Chrystusa - 14 listopada

Wdzięczność - 13 listopada

Czym jest człowieczeństwo? - 12 listopada

Obłuda, przebaczenie i wiara - 11 listopada