Przyjaźń w miłości - 29 maja

Ks. Roman Chyliński CSMA

Ze św. Augustynem o „Nowym życiu w Chrystusie” - 12 września

O „Błogosławieństwach” i „Biada”, Bożych i ludzkich - 11 września

Aniołowie „Potęg”, a Chrystus Paschalny - 10 września

Twoja „uschła ręka” - 9 września

Bóg służy człowiekowi, a człowiek…? - 7 września

Jezus „Tak”, to i Kościół „Tak” - 6 września