O czystych i nieczystych - 17 września

Ks. Roman Chyliński CSMA

Jesteśmy dłużnikami dobroci Boga - 13 sierpnia

Bóg też ma żądania! - 12 sierpnia

Wezwani do świętości - 10 sierpnia

Tajemnica zbawczej oliwy - 9 sierpnia

Kim jest Jezus i Kościół dla Ciebie - 8 sieprnia

Jak dobrze wychować trudne dziecko - 7 sierpnia

Przemienić siebie w Chrystusie! - Przemienienie Pańskie - 6 sierpnia