Przyjaźń w miłości - 29 maja

Ks. Roman Chyliński CSMA

Nauka o krzyżu - 10 kwietnia

Miska i prześcieradło! - 9 kwietnia

Droga Piotra do nawrócenia - 8 kwietnia

Tragedia Judasz, bólem serca Jezusa - 7 kwietnia

Wyjątkowe święta - 6 kwietnia

Dwa proroctwa - 4 kwietnia

O chrześcijańskim sumieniu - 3 kwietnia