zgromadzenie

Historyczny przekrój

Płynęły lata. Dzieło Ks. Bronisława Markiewicza rozrastało się. Przybywało wciąż więcej sierot, mnożyły się też trudności. Słabły siły Ks. Markiewicza, Ojca ubogich i opuszczonych dzieci. Aby zapewnić dobre funkcjonowanie instytucji oraz nadać jej trwałe podstawy, utworzył Ks. Markiewicz najpierw zrzeszenie świeckie pod nazwą "Towarzystwo Powściągliwość i Praca", które z czasem przekształciło się w Zgromadzenie zakonne i jako gałąĄ męska otrzymało urzędową nazwę : " Zgromadzenie św. Michała Archanioła" , a jako gałąź żeńska: "Zgromadzenie sióstr św. Michała Archanioła".

O Zgromadzeniu

Apostolat polega przede wszystkim na świadectwie naszego życia konsekrowanego, które winniśmy wspierać modlitwą i pokutą. Michalici są otwarci na potrzeby Kościoła i problemy współczesnego świata. Starają się odszukać wyznaczone im przez Boga miejsce oraz zgodnie z charyzmatem Ojca Założyciela realizować swoje powołanie.

Czynią to, prowadząc m.in.:

Po co jesteśmy?

Duchowość streszcza się w hasłach: "Któż jak Bóg!" oraz "Powściągliwość i Praca". Pierwsze hasło to zawołanie Św. Michała Archanioła patrona Zgromadzenia. Członkowie naszego Instytutu wyrażają w ten sposób swój zachwyt nad wielkością, dobrocią i miłością Boga oraz deklarują swą gotowość do oddania Mu należnej czci, a nawet walki o tę cześć gdyby zaszła taka potrzeba.

Strony