zgromadzenie

WDZIĘCZNOŚĆ I TROSKA

Trwa napełnianie się Duchem, którego niż inne dary Ojciec z nieba daje wszystkim, którzy Go proszą (por. Łk 11, 13). Z troską o Bożą chwałę i dobro Zgromadzenia ojcowie kapitulni kontynuowali dzisiaj spotkania w grupach. W oparciu o „Instrumentum laboris” formułowano propozycje uchwał, zaleceń i sugestii na późniejsze zebrania plenarne. Na spotkaniu roboczym zebrała się także komisja wniosków.

CZAS MOCY I ŁASKI…

Ponad 650 miejsc, w tym 399 parafii, 184 klasztory oraz 65 innych placówek nawiedził św. Michał Archanioł w znaku wiernej kopii figury z cudownej groty objawień na Gargano. Peregrynacja, która aktualnie trwa w diecezji pelplińskiej, według sprawozdania głównego moderatora ks. Rafała Szwajcy, do końca 2015 roku objęła wszystkie polskie metropolie, a ponad 120.000 wiernych przyjęło szkaplerz Księcia Niebieskiego. Nawiedzenie odbyło się także w następujących krajach: Anglia, Białoruś, Czechy, Francja, Irlandia, Austria, Niemcy, Szwecja, Ukraina, Walia, Włochy, Szwajcaria, Australia, Argentyna, Kanada, Papua Nowa Gwinea, Paragwaj, Republika Dominikańska i USA. Ojcowie kapitulni z wdzięcznością przyjęli informacje, jak wielkich dzieł dokonuje Bóg w sercach ludzkich przez wstawiennictwo Świętego Michała Archanioła. Czas mocy i łaski trwa.

NAPEŁNIAJCIE SIĘ DUCHEM!

„Zwycięzca śmierci, piekła i szatana wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana” śpiewali, wyznając  swoją wiarę w Chrystusa zmartwychwstałego, u początku porannej Eucharystii uczestnicy drugiego dnia obrad XXI Kapituły Generalnej. Liturgii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił wikariusz generalny, ks. Ryszard Andrzejewski. Poranną sesję plenarną rozpoczęto od odczytania przez sekretarzy protokołu z obrad dnia poprzedniego.
 

Kapituła rozpoczęta

Radość ze spotkania we wspólnocie braterskiej i troska o dobro Zgromadzenia wypełniała serca michalitów, którzy przybyli z różnych zakątków świata na XXI Kapitułę Generalną. Są wśród nich współbracia z Białorusi, Ukrainy, Australii, Niemiec, Austrii, Włoch, Szwajcarii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Argentyny, Paragwaju, Dominikany i Polski. Przypominają o tym flagi umieszczone w sali obrad w Domu Generalnym w Markach.

KAPITUŁA GENERALNA

W dniach 14-30 kwietnia 2016 roku 33 kapłanów i braci z różnych zakątków świata, gdzie posługuje Zgromadzenia św. Michała Archanioła, weźmie udział w XXI Kapitule Generalnej. Ojcowie kapitulni zgromadzą się razem, aby podjąć refleksję nad tym jak strzec dziedzictwa Zgromadzenia, jak dochować wierności ewangelii, charyzmatowi Ojca Założyciela oraz jak być wrażliwym na znaki czasu. Dokonają oceny stanu własnego instytutu zakonnego i wierności misji, pogłębią świadomość odpowiedzialności za budowanie braterstwa we wspólnotach życia i pracy oraz ułożą program spraw, które należy wykonać w najbliższych latach.

Strony