zgromadzenie

Cel i praca

Zgromadzenie św. Michała Archanioła (skrót CSMA Congregatio Sancti Michaelis Archangeli) o popularnej nazwie Michalici tworzy wspólnota kapłanów i braci, którzy wybrali Jezusa Chrystusa za najwyższy przedmiot swojej miłości i wzór do naśladowania.

Cel Instytutu:

Strony