Język powściągać należy

Na ziemi | Biblioteka Markiewicza