Komunikat o błędzie

Notice: Undefined variable: output w business_breadcrumb() (linia 26 z /home/michalici/ftp/newDrupal/sites/all/themes/business/template.php).

Apostolstwo Czystej Miłości

"Apostolstwo czystej miłości"  to nowa pozycja książkowa wydawnictwa „Michalienum”, autorstwa o. Józefa Marii Kaźmierczaka OFM Conv.

Współczesny świat niejednokrotnie wprost neguje Boga i preferuje życie niezgodne z Bożymi Przykazaniami i prawami samej natury. Właśnie duchowo-cielesną naturę ludzką odczytuje się przewrotnie. Oficjalne prawa poszczególnych krajów pozwalają już nie tylko na rozwody, ale także na zabójstwa dzieci nienarodzonych, a także na zabójstwa chorych i starców, co nazywa się aborcją i eutanazją. To wszystko dzieje się pod płaszczykiem prawa państwowego. Wszystko, co dotychczas było nazywane zboczeniem i chorobą, dziś jest uznawane jako „postęp”. I tak zauważamy coraz powszechniejsze domaganie się prawa do związków homoseksualnych, a nawet do prawa posiadania dzieci przez takie pary. Także nauka dla dzieci bywa tak zaplanowana, że stwarza to możliwość zgorszenia. Atmosfera przesycona erotyzmem i prawem do seksu dla każdego doprowadza do rozwiązłości, a także niejednokrotnie do wykorzystywania nawet dzieci.

W tej sytuacji Apostolstwo Czystej Miłości ma wielkie znaczenie z różnych powodów, zwłaszcza chodzi o wieczne zbawienie ludzi i ratunek wielu przed potępieniem. Ta obawa nie jest przesadzona, skoro Matka Boża w Fatimie ostrzegła ludzkość, że najwięcej ludzi idzie do piekła przez grzechy nieczyste.

 

Książka „Apostolstwo czystej miłości” ma trzy części. W pierwszej – „Rozważania o czystej miłości” – jest mowa o miłości z akcentowaniem duchowego wymiaru człowieka. Miłość powinna być wolna od egoizmu, własnych ambicji, szukania podziwu innych itp. Czysta miłość jest wolna od tych uzależnień. Druga część – zatytułowana „Wokół cnoty czystości” – stara się ukazać czystą miłość w relacjach między ludźmi, którzy są także ciałem, a nie tylko duchem. Trzecia część to „Kilka rozważań dla małżeństw i rodzin”.

Tematy książki są ubogacone tekstami Alicji Lenczewskiej – mistyczki, która przez 25 lat spisywała swoje rozmowy z Panem Jezusem. Jej dzienniczek zawiera 573 strony maszynopisu przekazanych do wglądu arcybiskupowi Andrzejowi Dziędze. Arcybiskup przekazał dziennik profesorowi duchowości – obecnie biskupowi – Henrykowi Wejmanowi. Biskup Henryk Wejman, uznając, że w dzienniku nie ma nic sprzecznego z nauką Kościoła, pozwolił na jego druk w wydawnictwie „Agape”. Wybór tekstów drukuje także dwumiesięcznik „Miłujcie się”.

Wydawca na zakończenie publikacji dodał aneks zawierający notę Kongregacji Nauki Wiary na temat objawień w dziejach Kościoła, na przykładzie objawień fatimskich.

Kilka lat wcześniej w naszym Wydawnictwie ukazała się także inna książka tego Autora: „Jak się dobrze modlićpraktyczny podręcznik modlitwy i życia duchowego”.

Sylwester Łącki CSMA

_______________________________

Książkę „Apostolstwo czystej miłości” (format 12 cm na 16,5 cm, oprawa miękka, klejona, stron 176) można zamówić pod następującym adresem:

Wydawnictwo Michalineum
Al. M. J. Piłsudskiego 248/252, 05-270 Marki
tel. +4822 781 14 20; fax +4822 771 36 15
e-mail: wydawnictwo@michalineum.pl
www.michalineum.pl