Komunikat o błędzie

Notice: Undefined variable: output w business_breadcrumb() (linia 26 z /home/michalici/ftp/newDrupal/sites/all/themes/business/template.php).

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PEWLI ŚLEMIEŃSKIEJ „MICHAEL”

Celem Stowarzyszenia jest organizacja i prowadzenie spotkań, wydarzeń, imprez oraz uroczystości integrujących mieszkańców – tych małych i tych dużych – Pewli Ślemieńskiej, a także krzewienie kultury regionu, przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju patologiom i wykluczeniom. Stowarzyszenie „Michael”, zrzeszające prawie trzydziestu członków, pragnie również podejmować działania mające na celu organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, promowanie kultury chrześcijańskiej i postaw patriotycznych w duchu bł. Bronisława Markiewicza. Prezesem Stowarzyszenia jest p. Beata Cebrat.

We wrześniu 2016 r. wysłaliśmy pierwszy wniosek w konkursie grantowym „Na dobry początek”. Dotyczył on zajęć dla dzieci 2-3 letnich nieobjętych edukacją przedszkolną i ich mam. Konkurs  „Na dobry początek” obejmuje całą Polskę, skierowany jest do fundacji, stowarzyszeń, bibliotek oraz ośrodków kultury, sportu i rekreacji w małych miejscowościach i jest organizowany przez Fundację BGK. Do projektu włączyło się wiele organizacji i osób z naszej miejscowości, min.: Parafia, Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich, pani Sołtys, Orkiestra Dęta, Gospodarstwo Pasieczne – „Pszczela Osada”, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej, oraz GOK Świnna i GOPS Świnna.

31 października 2016 r. otrzymaliśmy wiadomość, że jednym z 60 wybranych - na 577 wniosków - jest wniosek Stowarzyszenia „MICHAEL”. Od tego momentu rozpoczęliśmy nabór do projektu „Bawię się - a jednak uczę”, przeznaczonego dla dzieci urodzonych od VII 2013 do I 2015 roku (2-3 latków), nie uczęszczających do edukacji przedszkolnej. Dlaczego wybraliśmy dzieci,  które nie chodzą do przedszkola?  Postanowiliśmy tak, gdyż uważamy, że w naszym środowisku, małe dzieci i ich rodzice czy opiekunowie nie mają miejsca (poza szkolnym placem zabaw) i możliwości by spotkać się, wymienić doświadczeniami lub zwyczajnie porozmawiać, a dzieci pobawić.

Mottem naszego projektu jest sentencja Konfucjusza: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. Dlatego większość spotkań w projekcie będzie miało charakter warsztatowy, co pozwoli dzieciom – przy wsparciu rodzica – odkrywać i doświadczyć każdym zmysłem otaczający świat. Ponadto zaplanowaliśmy warsztaty kulinarne, wycieczkę na pasiekę i do lasu, a także do Krakowa, warsztaty ceramiczne czy przedstawienie teatralne. Dla rodziców przygotowaliśmy spotkania z pedagogami, psychologami i terapeutami, którzy będą podejmować ważne tematy dotyczące rozwoju i wychowania dzieci. Mamy nadzieję, że podczas zaplanowanych spotkań my i nasi uczestnicy nie tylko będziemy się dobrze bawić (chodź nie ukrywamy, że na tym nam bardzo zależy), ale również wiele nauczymy.

18 stycznia 2017 r. w sali OSP po raz pierwszy spotkaliśmy się na zajęciach z projektu „Bawię się a jednak uczę”. Było cudownie, a to wszystko za sprawą kochanych dzieci i ich super mam. W zajęciach uczestniczyło 13 mam z dziećmi.

Ponadto Stowarzyszenie podjęło szereg innych zaangażowań dla dzieci i młodzieży z naszej miejscowości: od 13 października 2016 r. ruszyły zajęcia taneczne: „W rytmie hip hopu”. 

5 listopada zainaugurowało swoją działalność w sali na plebani: „Nasze Podwórko”. Dotychczas udało się zorganizować cztery spotkania „Naszego Podwórka”. Na pierwszym i drugim spotkaniu graliśmy w różne gry i zabawy ruchowe. Natomiast na ostatnich dwóch spotkaniach robiliśmy lampiony adwentowe oraz ozdoby na choinkę.

Stowarzyszenie zorganizowało również podczas świąt Bożego Narodzenia akcję „Kolędników Misyjnych” - uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pewli Ślemieńskiej zbierali pieniążki na pomoc dla swoich rówieśników  z Tajlandii. 

W sobotę, 14 stycznia br. członkowie Stowarzyszenia „Michael” byli współorganizatorami spotkania opłatkowego dla wspólnot dziecięcych i młodzieżowych z  naszej parafii: ministrantów, scholki dziecięcej: „Dzieci Maryi”, Diakonii Muzycznej „Betania”, „Kolędników Misyjnych”, a także dzieci z „Naszego Podwórka” oraz ich rodziców.

O poszczególnych wydarzeniach, organizowanych przez Stowarzyszenie „Michael” informujemy na Facebook’u:   www.facebook.com/stowarzyszenieMICHAEL oraz stronie parafialnej www.parafia.pewelslemienska.pl

ks. Krzysztof Pelc CSMA