Komunikat o błędzie

Notice: Undefined variable: output w business_breadcrumb() (linia 26 z /home/michalici/ftp/newDrupal/sites/all/themes/business/template.php).

ŚWIĘCI UBOGICH – nowy album Wydawnictwa „Michalineum”

Wydawnictwo Michalineum poleca nowy album papieski o św. Janie Pawle II i św. Matce Teresie z Kalkuty pt. ŚWIĘCI UBOGICH. Album ukazuje współczesnych świętych Bożego Miłosierdzia: św. Jana Pawła II i św. Matkę Teresę z Kalkuty. Ich świętośćzakorzeniona w bezwzględnym posłuszeństwie Bożej Opatrznościemanowała miłosierną miłością względem każdego napotkanego człowieka, a szczególnie tego najbiedniejszego i często odrzuconego przez innych czy to z powodu nędzy, choroby, ułomności lub innej przyczyny.

Święty Jan Paweł II nieustannie do nas mówi: „Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z utratą pracy, dachu nad głową, możliwości godnego utrzymania rodziny, wykształcenia dzieci doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei. Potrzeba «wyobraźni miłosierdzia», aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie; aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny, którzy zagubili się w świecie różnorakich uzależnień lub przestępstwa; aby nieść radę, pocieszenie, duchowe i moralne wsparcie tym, którzy podejmują wewnętrzną walkę ze złem. Potrzeba tej wyobraźni miłosierdzia wszędzie tam, gdzie ludzie w potrzebie wołają do Ojca miłosierdzia: «Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj»” (Kraków-Błonia, 18.08.2002).

Święta Matka Teresa – założycielka Sióstr Misjonarek Miłości i Ojców Misjonarzy Miłości – została beatyfikowana 19 października 2003 r. przez Jana Pawła II, a kanonizowana 4 września 2016 r. przez Ojca Świętego Franciszka w Roku Jubileuszowym Miłosierdzia Bożego. Założone przez nią dzieła, a teraz prowadzone przez jej siostry i ojców w Kalkucie, w Rzymie i na całym świecie, niosą ludziom pociechę i ukojenie oraz prowadzą do Boga.

Fotografie – ukazujące św. Jana Pawła II i św. Matkę Teresę wśród ubogich i z ubogimi; z cierpiącymi oraz to, jak sami doświadczali przemijania, a także ich słowa i przemyślenia – pobudzą jeszcze mocniej naszą wrażliwość na wszelką biedę i cierpienie, nierzadko tak bliskie nam i naszemu światu. Niech dodadzą otuchy i wzmocnią naszą wiarę w zbawczy sens cierpienia i przemijania, które dzięki Miłosierdziu Boga są środkami do zbawienia nas samych i całego świata.

Słowo wstępne do albumu napisał o. Zdzisław J. Kijas OFM Conv – teolog i pracownik Kongregacji ds. Świętych.

Sylwester Łącki CSMA

 

Album ŚWIĘCI UBOGICH (format 31,5 cm x 24,5 cm; oprawa twarda, szyta i klejona, obwoluta; stron 104) można zamówić pod następującym adresem:

Wydawnictwo Michalineum, al. M. J. Piłsudskiego 248/252; 05-261 Marki
tel. (48 22) 781 14 20; fax (48 22) 771 36 15
e-mail: wydawnictwo@michalineum.pl, www.michalineum.pl