Komunikat o błędzie

Notice: Undefined variable: output w business_breadcrumb() (linia 26 z /home/michalici/ftp/newDrupal/sites/all/themes/business/template.php).

Zapytanie ofertowe

DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ MUZEUM BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI W GÓRSKU

W związku z realizacją projektu pn. „SZLAK MĘCZEŃSTWA KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI” w ramach osi priorytetowej VI - Wsparcie rozwoju turystyki, Działanie 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko Pomorskiego, Zamawiający informuje o naborze ofert na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla ww. projektu.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dokumentacja projektowa i kosztorysowa muzeum, w tym:
A1. Koncepcja ideowo-projektowa sali głównej muzeum wraz z poglądowymi wizualizacjami
A2. Plastyczny projekt realizacyjny sali głównej muzeum
A3. Koncepcja i projekt plastyczny pomnika bł. ks. J. Popiełuszki
A4. Projekt aplikacji interaktywnych muzeum
A5. Projekt logo muzeum i strony internetowej
A6. Projekt graficzny systemu informacji wizualnej w muzeum i budynku
A7. Projekty plastyczne autorskich elementów wystroju muzeum
B. Część kosztorysowa dla projektów
C. Nadzory autorskie.

Pobierz w pdf: