NOWA SŁUPIA - Parafia pw. św. Wawrzyńca

Pierwsze zapiski o nowosłupskiej parafii pochodzą z 1326 r. Początkowo w Nowej Słupi był drewniany kościółek, który jako filia podlegał kościołowi parafialnemu w Starej Słupi. Około 1656 r. ks. Maciej Sekulski, benedyktyn, proboszcz parafii, z własnych funduszy rozpoczął dzieło budowy nowosłupskiej parafii.

Wybudował kościół jednonawowy z kamienia. 23 maja 1678 r. Andrzej Trzebnicki, biskup krakowski, powołał aktem erekcyjnym kościół pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca i ustanowił go kościołem parafialnym.

Posługę duszpasterską sprawują michalici od 3 lipca 2000 r. Dom zakonny otwarto 9 sierpnia 2000 r.

Duszpasterze:

Ks. Andrzej Górnik - proboszcz
Ks. Stanisław Bożętka
Ks. Adam Motyka

 

Nowa Słupia znowu jest miastem

NOWA SŁUPIA - Parafia pw. św. Wawrzyńca

„Dziecię nam się narodziło”

NOWA SŁUPIA - Parafia pw. św. Wawrzyńca

Wypoczynek w górach

NOWA SŁUPIA - Parafia pw. św. Wawrzyńca

Zmiana proboszcza w Nowej Słupi

NOWA SŁUPIA - Parafia pw. św. Wawrzyńca