peregrynacja

Mały Szkaplerz św. Michała Archanioła

Dobiegają końca prace komisji opracowującej Szkaplerz Św. Michała Archanioła. Przedstawiono dzisiaj projekty szkaplerza w dwóch formach: wydruk wizerunków Matki Bożej i św. Michała oraz srebrnego medalika. Są to pierwsze wersje, raczej modele. Zamieszczamy je na stronie. Kiedy będą już gotowe ostateczne wersje poinformujemy o tym na naszej stronie internetowej.

Zamieszczamy również sprawozdanie komisji przygotowującej Mały Szkaplerz św. Michała Archanioła.

List Okólny na drugi rok Wielkiej Nowenny przez 100 leciem erygowania Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła 30.01.2013

LIST OKÓLNY NA DRUGI ROK WIELKIEJ NOWENNY MICHALICKIEJ NOWENNY PRZED 100 – LECIEM ERYGOWANIA ZGROMADZENIA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

 

Motto: Istotę duchowości michalickiej określa zawołanie św. Michała Archanioła „Któż jak Bóg” (Konstytucje, 10).

Drodzy Współbracia Michalici,

Siostry Michalitki,

Czciciele i Rycerze św. Michała Archanioła,

Współpracownicy i Przyjaciele Zgromadzenia św. Michała Archanioła,

Strony