25/4/2013

„Tu Cię wezwałem i przygotowałem dla Ciebie wiele  łask" . Te słowa usłyszała  św. siostra Faustyna gdy przebywała w klasztorze przy ul. Żytniej  w Warszawie. Dziś drzwi tego klasztoru przekroczył św. Michał Archanioł  w znaku figury z Groty Objawień na Gargano. Księże Niebieski, uroczyście przywitany przez  siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i grupę osób świeckich, stanął przy głównym ołtarzu obok figury Matki Bożej  i obrazu Sekretarki Miłosierdzia Bożego. To jej objawił się wypowiadając  zapewniające o swej szczególnej opiece. W Dzienniczku czytamy:  „Zlecił mi Pan, abym miał o Tobie szczególne staranie. Wiedz, że jesteś nienawidzona przez zło , ale nie lękaj się. Któż jak Bóg ! – I zniknął. Jednak czuję jego obecność i pomoc”  ( Dz 706).

więcej »
22/4/2013

Figura św. Michała Archanioła od piątki do niedzieli przebywa na ternach rożnych parafii. Tam parafianie cieszą się Jego obecnością. W innych dniach tygodnia pielgrzymuje po domach zakonnych, szkołach katolickich. Z parafii w Markach figura została przeniesiona do Katolickiego Gimnazjum w Markach.

Uczniowie zostali przygotowani do peregrynacji w trakcie katechezy. Tam zostali dokładnie poinformowani o tym, czym jest szkaplerz, skąd pochodzi i co oznacza. Dostali propozycję przyjęcia Szkaplerza św. Michała Archanioła. Nałożenia dokonał ks. Piotr Prusakiewicz. Szkaplerz przyjęło 59 osób.

więcej »
22/4/2013

Wejście duchowe na cztery góry to przewodni motyw rekolekcji powołaniowych jakie odbyły się od 19 do 21 kwietnia w Poroninie. Przejechało pięciu chłopców z Marek – uczniów katolickiego i gimnazjum i ministrantów w naszej, michalickiej parafii.

Uczestnicy duchowo wchodzili na cztery góry. Na Górę Synaj  spoglądali na życie jako drogę dziesięciu przykazań, które należy traktować jako dar. Góra błogosławieństw i przesłanie, że każdy człowiek ma prawo do szczęścia, ale szczęście nie zawsze wygląda tak samo. Góra Przemienienia i przeżycia apostołów. Każdy inaczej się zmienia pod wpływem łaski Pana Boga. Góra Kalwaria na którą wchodzili codziennie – codzienna Msza święta.

więcej »
22/4/2013

„Św. Michale Archaniele nie mamy Ciebie wprawdzie  w herbie, jak wiele innych polskich miast, ale dziękujemy że nawiedziłeś nasze skromne progi. Pomóż rodzinom naszej gminy trwać w miłości i jedności. Osłaniaj chorych, starszych i  samotnych. Zachowaj w nas ducha wrażliwości i gościnności. Kierowcom przejeżdżającym przez nasze miasto pomagaj w bezpiecznej podróży i szczęśliwym dotarciu do celu.(...). Dziś od nas odjedziesz,  ale nie mówimy „do widzenia”;  potrzebujemy Ciebie, pozostań z nami w naszej codzienności”.

Słowa tej modlitwy zawierzenia skierował do św. Michała Archanioła z Sanktuarium burmistrz miasta

więcej »
19/4/2013

Serdecznie zachęcamy do lektury kolejnego, majowo-czerwcowego numeru naszego pisma. W najnowszym wydaniu min.:

TEMAT NUMERU: Czy w życiu jest coś więcej? – o niezwykłych owocach i rosnącej popularności kursu „Alfa” mówią ks. Roman Trzciński i Stanisława Iżyk-Dekowska, str. 4

SIŁA MODLITWY: Św. Michał na bokserskim ringu – co Wódz Anielski ma wspólnego z boksem? Zagadka ks. Leszka Ciocha CSMA, str. 18

WOJOWNICY PANA BOGA: Język aniołów – z anielskiego na polski tłumaczy Roman Zając, str. 48

więcej »
19/4/2013

 „Bracie, (siostro) przyjmij ten szkaplerz  Świętego  Michała Archanioła, abyś za jego nieustanna pomocą mógł żyć w świętości”  usłyszało dzisiaj ponad 50 parafian z parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Duczkach. Tyle bowiem osób zdecydowało się na przyjęcie szkaplerza oddając się pod szczególną opiekę św. Michała Archanioła i podejmując obietnicę codziennej modlitwy  egzorcyzmem  prostym Ojca  Sw. Leona XIII.  Obrzędu nałożenia dokonał prowadzący czuwanie ks. Zbigniew Baran CSMA. W swych kazaniach z wiarą i mocą opowiadał o mocy przemożnego Orędownika u Boga oraz ukazywał fenomen Sanktuarium na  Gargano, które jest miejscem szczególnej łaski.

więcej »
19/4/2013

W związku z realizacją projektu pn. „SZLAK MĘCZEŃSTWA KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI”, w ramach osi priorytetowej VI - Wsparcie rozwoju turystyki, Działanie 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Zamawiający informuje o naborze ofert na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla ww. projektu.

więcej »
18/4/2013

Z wypełnionej modlitwą kaplicy Wydawnictwa Michalineum  figura Księcia udała się w dalszą podróż po Polsce. Trasa wędrówki wiodła do parafii   Marki Bożej Nieustającej Pomocy w Duczkach k. Wołomina.

Przyjazd św. Michała się opóźnił, chociaż odległość była niewielka  - tylko 18 km.  Co zatrzymało go na trasie przejazdu bliskich  Marek?  Św. Ojciec Pio, a raczej jego parafianie z parafii w Zagościńcu, której patronuje. Nie było to przypadkowe bo  święty  z San Giovanni Rotondo miał wielkie nabożeństwo do św. Michała z Gargano. Kilka razy pielgrzymował do  Monte Sant  Angelo i podobno gdy umierał przebywał  nie tylko w swej celi, ale także, przez dar bilokacji, w cudownej Grocie  Objawień.  Archanioł Michał na chwilę zatrzymał się przy kaplicy i nowo budowanym kościele

więcej »
18/4/2013

Ks. Józef Pękala, który jest odpowiedzialny w naszej wspólnocie za kandydatów do naszego Zgromadzenia, zorganizował  tygodniowe rekolekcje dla grupy siedmiu chłopców.  Uczestnicy rekolekcji pochodzą z parafii prowadzonych przez michalitów (pięciu  z Wanepap,  po jednym z Kasap i Kuli).

W tygodniowym programie rekolekcji  ks. Józef  ukazał sylwetkę naszego Ojca Założyciela, jako kapłana pełniącego wole Boga w służbie najbardziej potrzebującym.  

więcej »
18/4/2013

Trzecią stacją kopii sławnej figury św. Michała Archanioła z Góry Gargano było Wydawnictwo MICHALINEUM w Markach. 15 kwietnia 2013 r. o godz. 19.00, pod przewodnictwem przełożonego generalnego ks. Kazimierza Radzika, wyruszyła procesja z figurą z Kurii Generalnej do kaplicy w naszym domu zakonnym. Dyrektor Wydawnictwa i zarazem przełożony domu zakonnego – ks. Krzysztof Kuźnik CSMA – niósł koronę Archanioła. Podczas procesji odmawiano Koronkę Anielską. Po zainstalowaniu figury w kaplicy udano się na wspólną kolację, a następnie do późnych godzin wieczornych trwała adoracja.

więcej »

Strony