Nowy kapłan michalita w prowincji włosko-szwajcarskiej

06-02-2021

W sobotę, 21 kwietnia, Łukasz Nowak CSMA przyjął święcenia kapłańskie z rąk Ordynariusza Diecezji Civita Castellana Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Romano Rossiego w bazylice Świętego Józefa w Castel Sant’Elia. Mszę koncelebrowali liczni księża michalici reprezentujący wszystkie prowincje i delegatury naszego zgromadzenia. Byli obecni między innymi: ojciec generał ks. Dariusz Wilk, asystent generalny ks. Rafał Kamiński, radca generalny ks. Marek Czaja, ekonom zgromadzenia ks. Jerzy Sosiński oraz przełożony prowincji włosko-szwajcarskiej ks. Bogdan Kalisztan wraz z radą prowincjalną. Nie zabrakło również duchowej łączności Ojca Świętego papieża Franciszka, który w tym właśnie dniu wysłał do księdza neoprezbitera papieski telegram, zapewniając o pamięci modlitewnej.

To była wzruszająca uroczystość dla księdza diakona i jego rodziny. W święceniach uczestniczyli m.in. proboszcz z parafii rodzinnej neoprezbitera, dziekan sędziszowski ks. kan. Krzysztof Gac oraz wujek kapłan ks. kan. dr Mirosław Twardowski.

„Nie było łatwo, ale powierzyłem się Panu Bogu i z Panem Bogiem jest mi łatwiej. Zawsze czułem jego przyjacielską rękę na moim ramieniu, która prowadziła mnie przez całe moje życie. Czuje się taki szczęśliwy” – mówi 25-letni neoprezbiter Łukasz Nowak, podkreślając, że poczuł powołanie między innymi dzięki grupie KSM diecezji rzeszowskiej, pielgrzymkom na Jasną Górę, a przede wszystkim – formacji i nauce w Niższym Seminarium Duchownym przy Liceum Ogólnokształcącym naszego zgromadzenia.

„Było wielu ludzi, którym zawdzięczam wybór drogi kapłańskiej. Wszystkim, których spotkałem w różnych okolicznościach chciałbym podziękować za kawałek życia, który mi oddali. Mam przekonanie, że każda rozmowa w jakiś sposób wpłynęła na moją decyzję o kapłaństwie” – podkreśla ks. Łukasz Nowak, który swoją misję kapłańską będzie realizował w parafii w Nepi.

Na swoim obrazku prymicyjnym ks. Łukasz umieścił fragment 2 Listu Świętego Pawła do Koryntian: „Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali”, podkreślając swoje pokorne poddanie się łasce Bożej w kapłańskim życiu.

ks. Paweł Zagórski