Obchody 100-lecie zatwierdzenia Zgromadzenia w Toruniu

06-10-2021

W dniu 29 września 2021 r. przypadła 100. rocznica kanonicznego zatwierdzenia Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. Obchody Jubileuszu wspólnoty zakonnej splotły się z uroczystością odpustową na toruńskich Rybakach, gdzie od 50 lat posługę duszpasterską pełnią michalici.

Rankiem świątecznego dnia, księża michalici: Ojciec Generał ks. Dariusz Wilk wraz z ks. proboszczem Krzysztofem Winiarskim sprawowali Eucharystię w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu. Ta Msza św. była transmitowana przez „Radio Maryja”, dzięki czemu wierni na całym świecie mogli w niej również uczestniczyć. W wygłoszonej homilii ks. Dariusz Wilk zwrócił uwagę na rolę św. Michała Archanioła w życiu każdego człowieka. W poznawaniu Boga i świata – mówił Ojciec Generał – pomaga nam św. Michał Archanioł, Wódz zastępów niebieskich, który uczy nas, jak opowiedzieć się po stronie Boga i stawiać Go zawsze na pierwszym miejscu. Trzeba więc i nam trwać przy Bogu myślą i sercem, o Boga wytrwale walczyć, mając w sercu wiarę, nadzieję i miłość. Walka, która kiedyś toczyła się pomiędzy szatanem i Bogiem toczy się nadal na Ziemi, przede wszystkim w wymiarze duchowym i wpływa na podejmowane decyzje oraz działania ludzi. Jednak tam, gdzie jest Bóg, tam jest łaska i nadzieja na przyszłość. W walce tej pomocny jest zawsze św. Michał Archanioł. Na zakończenie homilii ks. Dariusz Wilk nawiązał do setnej rocznicy zatwierdzenia Zgromadzenia i podkreślił, że trwając w jubileuszowej wdzięczności jesteśmy zobowiązani do wierności Bogu i trwania przy Nim. Wymaga to od nas osobistego poszukiwania relacji z Bogiem, poszukiwania Boga żywego oraz stawania się lepszymi ludźmi.

Tego samego dnia, wieczorem, Przełożony Generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła ks. Dariusz Wilk CSMA przewodniczył odpustowej Eucharystii w michalickiej parafii w Toruniu. Mszę św. koncelebrowali kapłani z dekanatu z dziekanem ks. Stanisławem Majewskim na czele, proboszcz ks. Krzysztof Winiarski CSMA oraz księża pracujący w parafii. W Eucharystii uczestniczyli m.in.:  prezydent miasta Torunia – Michał Zaleski, przedstawiciele władz samorządowych oraz przedstawiciele toruńskiej i wojewódzkiej policji wraz z pocztem sztandarowym.

Policjanci uroczyście wnieśli figurę swego Patrona – św. Michała Archanioła do świątyni. Przed Eucharystią Ks. Proboszcz przywitał parafian i gości, przypominając, iż razem z setną rocznicą zatwierdzenia Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, również i parafia świętuje swój złoty Jubileusz: 50 rocznicy erygowania parafii na Rybakach. Podczas Mszy św. homilię wygłosił Przełożony Generalny Zgromadzenia ks. Dariusz Wilk. Odniósł się w niej do priorytetu Boga, od którego wszystko pochodzi i na którym wszystko się kończy. Bóg jest celem i centrum ludzkiego życia. Człowiek szczęśliwy to ten, który uznaje Boga i Go przyjmuje, bowiem życie bez Niego to duchowa śmierć człowieka. Nawiązując do czytań podkreślił, iż walka dobra i zła wciąż trwa. Szatanowi zależy, byśmy oddalili się od Boga, a przez to utracili szczęście własne i zbawienie. Bogu zależy jednak na nas aż po kres naszego życia i później także w wieczności. W tej walce nikt nie jest samotny: strzegą nas bowiem Aniołowie.
I choć niewidzialni to sprzymierzeńcy, to jednak zawsze są z nami i nieustannie chwalą Boga śpiewem, przebywając z Nim nieustannie. Czołowe miejsce wśród Aniołów zajmuje św. Michał Archanioł.

W naszym życiu często spotykamy się z Archaniołem Michałem. To On przypomina nam, że dla Boga musimy mieć czas, że trzeba trwać w czystości serca. Sami, o własnych siłach, nie jesteśmy w stanie przeciwstawić się Złemu. Musimy, tak jak św. Michał, zachwycić się Bogiem, wołać „Któż jak Bóg” i zawsze przy nim trwać. Ojciec Generał przytoczył przykład chłopca, który przystąpił do kratek konfesjonału pierwszy raz po długim czasie z powodu zaniedbań rodziny. Zawdzięczał to Aniołowi, który nie zapomniał o nim i przez słowa katechety przypomniał dziecku o sakramencie pokuty i pojednania. Musimy więc trwać przy Bogu jak św. Michał i nieustannie Go kontemplować. Jemu zależy byśmy byli błogosławieni i święci.

Ks. Dariusz Wilk podkreślił, że św. Michał to wojownik, a dzisiaj potrzeba takich wojowników w każdym środowisku, aby przywracać właściwe miejsce Bogu w świecie. Na zakończenie dodał, że należy dziękować Bogu za powołanie wspólnoty parafialnej na Rybakach, za obecność Aniołów w naszym życiu, a św. Michała Archanioła należy przyjmować jako przykład w zdecydowanym stawianiu oporu Złu.

Po zakończeniu Eucharystii, ks. Proboszcz w imieniu parafian i własnym podziękował Ojcu Generałowi za przybycie i udział w uroczystości odpustowej oraz wręczył mu upominek w postaci toruńskich pierników. Podziękował również za obecność siostrom zakonnym, kapłanom z innych parafii, toruńskiej i wojewódzkiej policji. Także scholii i organiście za uświetnienie tej wyjątkowej uroczystości. Następnie ks. Krzysztof złożył życzenia świętującemu imieniny Prezydentowi Miasta panu Michałowi Zaleskiemu.

Prezydent Miasta ze wzruszeniem podziękował za modlitwę i życzenia. Podziękował też księżom michalitom za posługę duszpasterską na Rybakach, za niesienie pomocy potrzebującym i dzieciom z Oratorium. Również Ojciec Generał Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła wypowiedział słowa podziękowania za zaproszenie, za modlitwę, miłe przyjęcie oraz za słowa wsparcia. Podziękował też p. Prezydentowi i przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miasta za udzielanie wsparcia wspólnocie michalitów na Rybakach.

Następnie, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem została odmówiona Litania do św. Michała Archanioła, pod którego opiekę została oddana cała parafialna wspólnota. Na zakończenie nabożeństwa został odśpiewany hymn „Ciebie Boga wysławiamy”. 
Uroczystość odpustową poprzedziła nowenna do św. Michała Archanioła. W niedzielę poprzedzającą parafialny odpust, przed każdą Mszą św. parafianie odmawiali Koronkę Uwielbienia Boga ze św. Michałem Archaniołem i Chórami Aniołów. Z pewnością tegoroczną uroczystość odpustową zapamiętamy na długo.

Irena Olsztyńska