Wydawnictwo „Michalineum” na liście ministerialnej! 

Z radością informujemy, że w dniu 22 lipca 2021 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał komunikat w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Na tej liście znalazło się Wydawnictwo „Michalineum”. Zwiększa to znacznie ofertę michalickiej oficyny, która będzie mogła publikować książki naukowe, za które autorzy otrzymują w dorobku naukowym 80 punktów.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-w-sprawie-wykazu-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe?fbclid=IwAR2PGkeodL9c5ymuNvkFNvNfs6PQkJ_YocKlWK50Cw1qcoQu3jiN8SWdj4U