Argumenty na Boskość Jezusa Chrystusa

Ewangelia wg św. Jana (5, 31-47)

 

Inne artykuły autora

Spotkanie ze Zmartwychwstałym

Kerygmat apostolski

Od Emaus do Jerozolimy