Spotkanie ze Zmartwychwstałym

Ks. Roman Chyliński CSMA

Przemienić siebie w Chrystusie! - Przemienienie Pańskie - 6 sierpnia

Trudna droga do wolności - 5 sierpnia

O pokusie chciwości - XVIII- Niedziela zwykła roku C - 4 sierpnia

O człowieku, który wzgardził Bogiem - 3 sierpnia

O lekceważeniu Boga i siebie nawzajem - 2 sierpnia

Źródło mocy działania w nas królestwa Bożego - 29 lipca

O chwaście, który jest w każdym z nas - 27 lipca

Aby nie zagubić skarbu wiary! - 25 lipca