Spotkanie ze Zmartwychwstałym

Ks. Roman Chyliński CSMA

Co jest celem spowiedzi? - 16 lipca

Właściwa hierarchia wartości - 15 lipca

Być samarytaninem - XV Niedziela zwykła roku C - 14 lipca

Trudne przebaczenie - 13 lipca

Ewangelizacja, a prześladowanie - 12 lipca

Dziesięć rad mądrości Bożej - 11 lipca

Ukochanie Jezusa, to ukochanie Jego Kościoła! - 10 lipca

Walka o dojrzałe swoje człowieczeństwo. - 9 lipca