Dramat Syna marnotrawnego, dramatem współczesnego świata

Ewangelia (Łk 15, 1-3.11-32) Przypowieść o synu marnotrawnym

 

Inne artykuły autora

Spotkanie ze Zmartwychwstałym

Kerygmat apostolski

Od Emaus do Jerozolimy