Jak stać się „bratem” Jezusa? - 28 stycznia

(Mk 3,31-35) Nadeszła Matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: "Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie". Odpowiedział im: "Któż jest moją matką i którzy są braćmi?" I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: "Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką".

1.       Słuchanie i wypełnianie słowa Bożego.

" I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: "Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką".

 Porównywalny tekst spotykamy u św. Łukasza w 8 rozdziale, przy czym na takie samo pytanie, przedstawione Jezusowi przez tłum, Mistrz odpowiada trochę inaczej:

 „Lecz On im odpowiedział: «Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je»(w. 21)”.

Według św. Łukasza spełnienie woli Bożej polega na słuchaniu słowa Bożego i realizowaniu Go w życiu.

Podobnie napisze św. Mateusz w „Kazaniu na Górze”, porównując pełnienie woli Bożej do budowania domu na skale.

Tymi, którzy budują na trwałym gruncie swój dom są ludzie, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je.

 Nie można, więc wypełniać wolę Bożą bez znajomości słowa Bożego, bez jego pilnego słuchania oraz jego zastosowania w swoim życiu!

2.        Żyć na co dzień słowem Bożym.

Odnieśmy tą naszą refleksję do niedzielnej Mszy św. i przygotowania się do rozważania słowa Bożego.

Niedzielne czytania ukazują nam jasno, czego w ciągu tygodnia będzie od nas oczekiwał Pan Jezus.

Stąd zachęta, aby w sobotę głębiej zapoznać się z czytaniami niedzielnymi. 

W trakcie przygotowania zwróćmy uwagę na:

- Osoby, które tam występują oraz na to, co mówią lub co robią.

- Szczególną uwagę poświęćmy samemu Jezusowi oraz temu, co mówi i odbierzmy Jego słowa, jakby były bezpośrednio skierowane do nas.

- Nie bójmy się stawianym nam wymaganiom przez Jezusa. W mocy Ducha Świętego są one do zrealizowania.

- Każde słowo Jezusa odbierzmy bez leku, jako Dobrą Nowinę. Nawet wówczas, kiedy to słowo ukaże nam złe nasze myślenie czy postępowanie. Bo nie zawsze nasze myślenie idzie w parze z Bożym myśleniem i nasze działanie z Bożym działaniem.

- Za każdym razem przed wzięciem do ręki Pisma św. pomódlmy się do Ducha Świętego o światło i dar właściwego odczytania słowa Bożego.

Modlitwa przed czytaniem i rozważaniem słowa Bożego:

„Duchu Święty, który przenikasz głębokości Boga samego, oświeć nasz umysł przed czytaniem i rozważaniem słowa Bożego. Daj nam poznać Boże myślenie i działanie, abyśmy mogli zrozumieć na czym ono polega. Daj nam również odwagę podejmowania decyzji w odrzuceniu tego, co przeszkadza nam w realizowaniu słowa Bożego na co dzień, w naszym życiu. Amen!”

Inne artykuły autora

Spotkanie ze Zmartwychwstałym

Kerygmat apostolski

Od Emaus do Jerozolimy