Jezus się spieszy - 13 stycznia

(Mk 1, 14-20) Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Przechodząc brzegiem Jeziora Galilejskiego ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do niech: "Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi". I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc nieco dalej ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

1.       Czas się wypełnił.

„Czas się wypełnił i  bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię !”. (Mk 1,15).

Oto główny temat całej Ewangelii wg św. Marka.

 Jak widzimy nasz Ewangelista  nie patyczkuje się i nie bawi się w konwenanse z swoimi adwersarzami, mówi jasno: „ Czas się wypełnił”.

Nie masz już na co czekać, to co miało się dokonać już się dokonało.

Już nic nie wydarzy się ważniejszego na tym świecie i we wszechświecie.

Mesjasz przyszedł i powiedział to, co miał powiedzieć, również dokonał te dzieła , które miał uczynić. Wielka klepsydra świata została przechylona.

Z każdym dniem zbliża się powtórne przyjście Jezusa Chrystusa!

 Wielki Adwent oczekiwania na spotkanie z Jezusem po śmierci, twojego i mojego życia rozpoczął się.

2. Stać się uczniem Chrystusa.

 Co więc trzeba nam zrobić, aby nie minąć  się tu na ziemi z Chrystusem?

Odpowiedź  św. Marka jest jasna i czytelna: <Nawróć się i uwierz w Ewangelię!>.

Zapytamy, ale co to znaczy?

Jak to praktycznie ma wyglądać?

 Wyjaśnienie otrzymujemy błyskawicznie!

Św. Marek wskazuje nam na postawę pierwszych uczniów Chrystusa. Kiedy usłyszeli głos Jezusa powołujących ich do ewangelizowania świata, natychmiast zostawiają wszystko i poszli za Nim.

Jak to mamy rozumieć?

Oczywiście, że nie masz porzucić swojej żony, męża, dzieci, czy swój dom, ale tylko to, co przeszkadza ci iść  za Jezusem.

Masz po prostu stać się jednym z uczniów Chrystusa.

Na czym to polega?

Ewangelia wg św. Marka składa się z 16 rozdziałów i tematycznie podzielona jest do ósmego rozdziału i od ósmego rozdziału.

3.       Pierwsze 8 rozdziałów wprowadzają nas w TOWARZYSZENIE Jezusowi.

O tym, co to znaczy towarzyszyć Jezusowi św. Marek zapisał w trzecim rozdziale przy wyborze Apostołów, cytuję:

„I ustanowił Dwunastu, aby Mu:

- towarzyszyli,

- by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki,

- i by mieli władzę wypędzać złe duchy.”(Mk 3, 14 - 15).

- aby poznali tajemnicę królestwa Bożego.(por. Mk 4, 11).

O tych czterech cechach ucznia jeszcze będę szerzej pisał.

Ogólnie towarzyszyć Jezusowi oznacza „Być z Nim”. Należy więc przeczytać pierwsze 8 rozdziałów i dokładnie przypatrywać się co Jezus czyni i co mówi do uczniów. Należy również przypatrzeć się postawie uczniów, jak reagują na słowa Jezusa i jak sami postępują. Dużo od nich można się nauczyć.

4.       Drogie 8 rozdziałów poucza nas, jak NAŚLADOWAĆ Jezusa.

Jezus powie OTWARCIE do uczniów:

«Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je. (Mk 8, 34-35).

Ten tak naprawdę naśladuje Jezusa, kto chce stracić swoje życie dla Niego i Ewangelii.

Patrzmy więc na Jezusa, tzn. zacznijmy czytać Ewangelię według św. Marka,  wierząc, że to, co dokonało się 2000 lat temu może się dokonać dzisiaj w twoim i moim życiu.

 Zobaczmy też, jak Jezus się spiesz by zbawić ciebie i twoich najbliższych.

 POMÓŻ MU!!!

Modlitwa: Panie Jezu, przez chrzest św. zostałem powołany do głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu. Przymnóż mi wiary, abym czynił to z odwagą i głębokim przekonaniem. Zabierz mi lęk i niepewność, abym we własnej rodzinie nie bał się ogłaszać zwycięstwo Chrystusa oraz zachęcał do nawrócenia i uwierzenia w Ewangelię. Zaczynam tę przemianę duchową od siebie. Amen!

Inne artykuły autora

Spotkanie ze Zmartwychwstałym

Kerygmat apostolski

Od Emaus do Jerozolimy