O Eliaszu, Janie Chrzcicielu i Maryi z Gauadalupe - 12 grudnia

(Mt 17, 10-13) Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: "Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?" On odparł: "Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał". Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu.

1. Zapowiedź przyjścia proroka Eliasza.

"Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?”

Eliasz był prorokiem działającym w Królestwie Izraelskim za czasów króla Achaba (873-853).

Był to pierwszy prorok w Izraelu, dlatego uważany jest za przedstawiciela wszystkich proroków.

Tak przedstawia go św. Łukasz na górze Przemienienia, kiedy to Mojżesz,  przedstawiciel prawa i Eliasz, ukazując się w chwale, przemawiali do  Jezusa: „…o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie”(Łk 9,30-31).

Według  tradycji żydowskiej, Eliasz, miał przyjść, aby namaścić Mesjasza, zanim ten rozpocznie swoją oficjalną działalność.

Żydzi powoływali się tu na tekst z proroka Malachiasza(okres perski, 480-460 r. p.n. Chr.):

„ Oto Ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia wielkiego i strasznego.  I skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie poraził ziemi izraelskiej przekleństwem”. (Ml 3,23-24).

Powyższe proroctwo wypowie anioł Gabriel podczas spotkania z arcykapłanem Zachariaszem w przybytku Pańskim, ogłaszając narodziny Jana Chrzciciela ( Łk 1,8-17).

 

2. Jan Chrzciciel, zapowiedzianym prorokiem Eliaszem.

Co łączy tych dwóch wielkich proroków Jana Chrzciciela z Eliaszem?

Rzecz ciekawa, wiele wspólnego mieli pierwszy z ostatnim prorokiem Starego Testamentu.

 Księga Królewska tak opisze ubiór Eliasza:

„«Był to człowiek w płaszczu z sierści i pasem skórzanym przepasany dokoła bioder» (2 Krl 1,8).

Jakże podobny jest opis ubioru Jana Chrzciciela w Ewangelii wg św. Marka: „Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym.” (Mk 1,6).

Tak Eliasz jak i Jan Chrzciciel działali bezkompromisowo wobec władców i królów, wytykając im kłamstwo i złe życie moralne.

 

Skoro tak czytelna była postać Jana Chrzciciela dla Żydów, dlaczego Jezus powie swoim uczniom: „Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał”.

I tak się stało, Jana Chrzciciela za głoszenie prawdy zamordował Herod Antypas.

Natomiast sam Jan Chrzciciel, określając siebie jako „Głos Pana”, odwoła się do proroctwa Izajasza:  „Głos się rozlega: "Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu!”(Iz 40,3).

Żydzi czekali na Mesjasza od wyjścia Abrahama z Ur Chaldejskich (ok. 1750 lat p.n.Ch.).

       3.  Przespany prorok.

Tak wielu proroków i mędrców przepowiadało wypełnienie się Pisma i tak wiele wydarzeń dokonało się na oczach wielu, a tak nie wielu Go oczekiwało.

Kiedy Jezus został wprowadzony do świątyni jerozolimskiej przez Maryję i Józefa, to tylko dwoje ludzi wyszło mu na spotkanie: Symeon i Anna.

I tyle mamy z wielkiego, prawie dwu tysięcznego oczekiwania Żydów na Mesjasza.

Obecnie, tylko 18% Żydów wierzy w Boga, a ilu w Mesjasza?

 

4.  A jak jest TERAZ z nami, chrześcijanami!!!

Czy żywa lekcja zlekceważenia sobie oczekiwania Mesjasza przez naród żydowski, nie powinna być dla nas chrześcijan przestrogą, ku wielkiemu opamiętaniu?

Codziennie chrześcijanie mówią aklamację po „Przeistoczeniu” w trakcie Eucharystii:

„Głosimy śmierć Twoją Panie, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i OCZEKUJEMY Twego przyjścia w chwale”.

Czy nie są to już tylko słowa?

Po to jest właśnie nam dany „CZAS  ADWENTU”, jako czas przygotowania się na spotkanie - i tu UWAGA, już nie  z miłosiernym Jezusem, ale SPRAWIEDLIWYM.

Obecnie, codziennie Jezus czeka w konfesjonale z darem miłosierdzia.

Takiej łaski nawet Żydzi nie mieli.

Oni tylko raz w roku mogli się oczyszczać, a czynił to arcykapłan wchodząc do „Przebłagalni”, zrzucając grzechy swojego ludu na kozła, wypędzonego później na pustynię.

Otwórzmy więc nasze serca na Jezusa.

Pojednajmy się z Bogiem, bo Pan jest „w drzwiach”, bliżej ciebie niż bicie twego serca.

Codziennie Jezus stoi u „progu” twojej duszy mówiąc:

„Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.” (Ap 3,20).

Nie trzymaj Jezusa za „drzwiami” swojego serca i nie mów Mu, że jutro dopiero „może” je otworzysz.

Jak głosi przekaz, 12 grudnia 1531 roku Matka Boża ukazała się Indianinowi, św. Juanowi Diego. Mówiła w jego ojczystym języku nahuatl. Ubrana była we wspaniały strój: w różową tunikę i błękitny płaszcz, opasana czarną wstęgą, co dla Azteków oznaczało, że była brzemienna. Zwróciła się ona do Juana Diego: "Drogi synku, kocham cię. Jestem Maryja, zawsze Dziewica, Matka Prawdziwego Boga, który daje i zachowuje życie. On jest Stwórcą wszechrzeczy, jest wszechobecny. Jest Panem nieba i ziemi. Chcę mieć świątynię w miejscu, w którym okażę współczucie twemu ludowi i wszystkim ludziom, którzy szczerze proszą mnie o pomoc w swojej pracy i w swoich smutkach. Tutaj zobaczę ich łzy. Ale uspokoję ich i pocieszę. Idź teraz i powiedz biskupowi o wszystkim, co tu widziałeś i słyszałeś".

Największym cudem Maryi była pokojowa chrystianizacja meksykańskich Indian. Czas Jej objawień był bardzo trudnym okresem ewangelizacji tych terenów. Do czasu inwazji konkwistadorów Aztekowie oddawali cześć Słońcu i różnym bóstwom, pośród nich Quetzalcoatlowi w postaci pierzastego węża. Wierzyli, że trzeba ich karmić krwią i sercami ludzkich ofiar. Według relacji Maryja miała poprosić Juana Diego w jego ojczystym języku nahuatl, aby nazwać Jej wizerunek "święta Maryja z Guadalupe". Przypuszcza się, że "Guadalupe" jest przekręconym przez Hiszpanów słowem "Coatlallope", które w náhuatl znaczy "Ta, która depcze głowę węża".

Gdy rozeszła się wieść o objawieniach, o niezwykłym obrazie i o tym, że Matka Boża zdeptała głowę węża, Indianie zrozumieli, że pokonała Ona straszliwego boga Quetzalcoatla. Pokorna młoda Niewiasta przynosi w swoim łonie Boga, który stał się człowiekiem, Zbawicielem całego świata. Pod wpływem objawień oraz wymowy obrazu Aztekowie masowo zaczęli przyjmować chrześcijaństwo. W ciągu zaledwie sześciu lat po objawieniach aż osiem milionów Indian przyjęło chrzest. Dało to początek ewangelizacji całej Ameryki Łacińskiej.

Modlitwa: Panie Jezu, otwieram Ci drzwi mojej duszy, wejdź… zamieszkaj ze mną i we mnie. Jesteś najmilszym gościem mojej duszy, właśnie na Ciebie czekałem. Wybacz, że tak długo moja miłość własna, mój egoizm, moje niedozwolone przyjemności i grzechy były ważniejsze od Ciebie. Oczyść moją duszę i uczyń ją piękną dla Ciebie na święta. Amen!!!

Inne artykuły autora

Spotkanie ze Zmartwychwstałym

Kerygmat apostolski

Od Emaus do Jerozolimy