O trudnej doskonałości - 7 marca

(Mt 5, 43-48) Jezus powiedział do swoich uczniów: "Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego», a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski".

W żadnej innej religii, poza chrześcijaństwem nie ma czegoś takiego, co by się nazywało „miłością nieprzyjaciół”. Bowiem w innych religiach, wroga bije się po głowie. Tak jest w Judaizmie i Islamie.

Na pierwszy rzut oka wydaje się absurdem, aby miłować tych ludzi, którzy nas codziennie ranią.

Stąd, Pan Jezus, rozpoczyna swoją lekcję o nadzwyczajnej miłości, od słów:

"Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego», a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.

Św. Mateusz zbudował to zdanie na dwóch frazach.

Pierwsza część tego stwierdzenie pochodzi z Księgi Kapłańskiej: „Będziesz miłował swego bliźniego”(Kpł 19, 18) z pominięciem: „Jak siebie samego”.

Druga część nie ma swojego biblijnego odniesienia do Starego Testamentu, a są to słowa: „a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził” .

Tu już, św. Mateusz, przekracza mentalność żydowską, która ograniczała miłość bliźniego tylko do swojego narodu.

Sam Pan Jezus krytykuje tę „zawężoną” miłość u Żydów, mówiąc:

„A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują.”

I tu rodzi się pytanie, jak pokonać w sobie to, co wzbudza w nas odrazę i jest dla nas najbardziej obraźliwe, okrutne, znienawidzone.

Ten problem nosił w sobie Jonasz do mieszkańców Niniwy, miasta, symbolu wroga ciemiężącego Izrael. Nie mógł się nasz prorok pogodzić z Bogiem współczującym takiemu miastu, z Bogiem bogatym w miłosierdzie.

Takiego właśnie Boga, pełnego miłosierdzia, przypomina Żydom, Pan Jezus, mówiąc te słowa:

„Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.”

Czyż pułapka nienawidzenia wroga nie polega na tym, że sami siebie uznajemy zawsze za tych sprawiedliwych?

 W tym momencie jesteśmy blisko faryzeizmu.

Zapewne pamiętamy ową przypowieść o faryzeuszu i celniku.

Św. Łukasz dał do tej przypowieści bardzo trafny wstęp:

„Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść.”(Łk 18, 9).

Jak łatwo nam wejść w to samozakłamanie, że to inni są zakłamani, a nie my.

Czyż zawsze na miłość Boga Ojca odpowiadaliśmy naszą miłością, a nie buntem?

Czyż nie raniliśmy serca Pana Jezusa naszymi grzechami, a więc pychą, egoizmem i pewnością siebie?

Czy zawsze byliśmy po stronie Boga, a nie świata i jego pożądliwości?

Czy zaraz spotykała nas kara i gniew Boży ze strony Boga za nasze złe postepowanie, czy raczej cierpliwość i miłosierdzie?

Te parę pytań zapewne stawiają nas do pionu.

A jaka ma być nasza odpowiedź?

Dlaczego ja nie mam naśladować Boga w Jego miłosierdziu?

Dlaczego ja nie mam odczuć to, co często czuje Bóg wobec mojej postawy egoizmu i buntu?

Dobry Bóg nie rezygnuje szybko z miłości do mnie, dlaczego więc ja mam z niej rezygnować, kiedy napotkam na brak miłości u bliźniego?

Stąd właśnie biorą się słowa w Ewangelii wg św. Łukasza, ukazujące właściwą postawę miłości chrześcijańskiej wobec zła:

- „dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą”;

- „błogosławcie tym, którzy was przeklinają”;

- „módlcie się za tych, którzy was oczerniają”;

- „módlcie się za tych, którzy was prześladują” - doda św. Mateusz.

„Bądźcie, więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski".

Dążenie do doskonałości w miłości nieprzyjaciół nie jest łatwe. 

Pragnieniem Jezusa jest właśnie to, abyśmy nauczyli się miłości Ojca względem nas – Jego często nieprzyjaciół.

Chcesz, więc być człowiekiem doskonałym – kochaj nieprzyjaciół!

To właśnie znaczy: „pokochaj swoich nieprzyjaciół”, jak Bóg kocha ciebie, w całej twojej nieprzyjaźni do Niego.

Zachwyć się więc tą niepojętą miłością Boga Ojca i kochaj nią siebie i innych.

Gdzieś chyba tu, kryje się doskonałość.

Modlitwa: Dziękuję Ci Boże Ojcze, że kochasz mnie zawsze,  nawet wtedy, kiedy ja Ciebie nie kocham, kiedy jestem w buncie i grzeszę ciężko przeciwko Tobie. A Ty nadal mnie kochasz. I właśnie ta Twoja miłość uczy mnie, miłości do tych, którzy mnie nie kochają, a ja mam ich kochać. Bo nie mam ich kochać swoją miłością, ale Twoją miłością, którą wlewasz codziennie w Duchu Świętym w moje serce. Amen!

Inne artykuły autora

Spotkanie ze Zmartwychwstałym

Kerygmat apostolski

Od Emaus do Jerozolimy