Chóry Anielskie

Jest to publikacja zawierająca zbiór artykułów ks. dr. Henryka Skoczylasa CSMA – biblisty i wykładowcy, poświęconych chórom anielskim, które ukazywały się w kolejnych numerach dwumiesięcznika „Któż jak Bóg” (od września 2017 r. do lutego 2019 r.).

Wychodząc z Pisma Świętego, Tradycji oraz nauczania Ojców Kościoła Autor wprowadza nas w rzeczywistość i duchowość anielską. W bardzo przystępny i jasny sposób opisuje hierarchię anielską, która składa się z dziewięciu chórów podzielonych na trzy triady. Pierwszy stopień hierarchii, czyli pierwszą triadę – stojącą najbliżej Boga – stanowią chóry: Serafinów, Cherubinów i Tronów. Drugi stopień hierarchii, czyli drugą triadę, tworzą chóry: Panowania, Moce (Mocarstwa), Władze (Potęgi). Natomiast trzeci stopień hierarchii, czyli trzecia triada składa się z chórów: Zwierzchności (Księstw), Archaniołów i Aniołów. Publikacja zakończona jest modlitwami do św. Michała Archanioła i Aniołów.

Ks. Sylwester Łącki CSMA


Autor: Ks. Henryk Skoczylas
Oprawa: miekka, klejona
Liczba stron: 128
Format: A5

ISBN 978-83-930311-2-2

Kategoria: Książki
Cena: 16 zł
Waga: 0,18 kg

Książkę „CHÓRY ANIELSKIE” można zamówić pod następującym adresem:

Wydawnictwo Michalineum
Al. J. Piłsudskiego 248/252
05-261 Marki
tel.: (22) 781 14 20
e-mail: wydawnictwo@michalineum.pl
www.michalineum.pl