Czy możemy usłyszeć anioła?

W niebie | Słowo Boże