Pawlikowice: Zakończenie Roku Jubileuszowego

Na ziemi | Jubileusz 100-lecia