Uroczystości ku czci bł. Bronisława Markiewicza

Na ziemi | Jubileusz 100-lecia