Zarząd

Ks. Dariusz Wilk CSMA

Przełożony generalny

Pochodzi z Wrocanki koło Miejsca Piastowego. Urodził się 21.06.1967 r. w Dukli. Pierwszą profesję złożył 16.07.1987 r. Święcenia kapłańskie przyjął 02.05.1994 r. Dodatkowe studia ukończył na WSP w Rzeszowie. Pracował jako duszpasterz w Polsce i w Niemczech oraz jako wychowawca w NSD i w domu dziecka. Od 06.07.2001 r. do 31.07.2016 r. pełnił obowiązki dyrektora Katolickiego Gimnazjum i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie. Podczas XXI Kapituły Generalnej Zgromadzenia św. Michała Archanioła został wybrany na przełożonego generalnego. Urząd przejął 25.04.2016 r.

Ks. Rafał Kamiński CSMA

Wikariusz generalny (Asystent generalny)

Urodził się 28.03.1977 r. w Stalowej Woli. Pierwszą profesję złożył 16.07.1997 r., a święcenia kapłańskie przyjął 15.05.2004 r. Specjalizował się w zakresie prawa kanonicznego na UKSW i Gregorianum. Wykładowca prawa kanonicznego na UKSW, obrońca węzła małżeńskiego w Sądzie Metropolitalnym w Warszawie. Na XXI Kapitule Generalnej, 26.04.2016 r. został wybrany wikariuszem generalnym.

Ks. Jerzy Sosiński CSMA

Radca generalny i ekonom generalny

Urodził się 09.10.1963 r. w Drzewicy. Pierwszą profesję złożył 16.07.1986 r., a święcenia kapłańskie przyjął 01.05.1992 r. Dodatkowe studia z pedagogiki ukończył na KUL-u. Ekonomem generalnym (na drugą kadencję) i radcą generalnym wybrany został 26.04.2016 r. podczas XXI Kapituły Generalnej.

Ks. Marek Czaja CSMA

Radca generalny

Urodził się 1.01.1975 r. w Wielopolu Skrzyńskim. Pierwszą profesję złożył 16.07.1995 r., święcenia kapłańskie przyjął 18.05.2002 r. Przez 10 lat pracował w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym, najpierw jako katecheta, a następnie jako wicedyrektor i dyrektor. Od 2016 r. pełni obowiązki dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie. Radcą generalnym został wybrany 26.04.2016 r. na XXI Kapitule Generalnej.

Ks. Stanisław Kilar CSMA

Radca generalny

Urodził się 9.03.1960 r. w Głębokiem. Pierwszą profesję złożył 16.07.1979 r., a święcenia kapłańskie przyjął 02.06.1985 r. w Rzymie z rąk Jana Pawła II. Dodatkowe studia z teologii duchowości ukończył na KUL-u. Pełni obowiązki proboszcza w parafii Vira (Szwajcaria). Został wybrany radcą generalnym 26.04.2016 r. na XXI Kapitule Generalnej.