Kłótnia o Słowo – III Niedziela zwykła

W niebie | Słowo Boże