Dni duchowości rodziny salezjańskiej

15-01-2019

10–13 stycznia 2019 roku odbyły się w Domu Macierzystym w Turynie na „Valdocco” XXXVII Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej.

Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej, które od dwóch lat odbywają się w Turynie, co roku gromadzą setki osób zakonnych, świeckich i młodzież z całego świata w celu podniesienia świadomości przynależności duchowej do rodziny założonej przez św. Jana Bosko.

W tym roku, Przełożony Generalny Salezjanów Ks. Ángel Fernández Artime postanowił pójść po lini nakreślonej przez papieża Franciszka w adhortacji apostolskiej „Gaudete et Exsultate” o powołaniu do świętości w świecie współczesnym. Zgodnie z tradycją, zaprosił wszystkich uczestników Dni Duchowości do wspólnotowej refleksji nad treścią „Wiązanki” na rok 2019. Ks. generał  zaproponował pogłębioną refleksję nad codzienną świętością, którą dobrze wyraża dewiza: „La santità anche per te” („Świętość jest także dla ciebie”).

W ciągu tych trzech dni, które przeżywaliśmy w cieniu Maryi Wspomożycielki i Sanktuarium na Valdocco, zastanawialiśmy się nad sposobem przeżywania codziennej świętości na trzech drogach powołania – kapłańskiej, zakonnej i świeckiej; wszystkie one są bardzo dobrze reprezentowane w Rodzinie Salezjańskiej. Przebyliśmy jakby rodzaj „pielgrzymki duchowej”, która pozwaliła nam odkryć różne odcienie świętości w Rodzinie Salezjańskiej. Drugiego dnia rekolekcji zostaliśmy zaproszeni do uczestnictwa w wieloetapowej pielgrzymce („Cammino di santità in compagnia dei santi”) po miejscach związanych ze świętymi, którzy pozostawili ślady swojej obecności na tej ziemi, wśród których był również nasz założyciel bł. ks. Bronisław Markiewicz.

Świadectwa i konferencje zaproszonych gości, które zostały wygłoszone podczas „Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej”, pozwoliły wszystkim uczestnikom przyjrzeć się świętości w szkole księdza Bosko (9 Świętych, 118 Błogosłwionych, 26 Sług Bożych), a także możliwościom, które pozwalają każdemu członkowi Rodziny Salezjańskiej być świętym w codziennym życiu.

W drugim dniu rekolekcji ludzie młodzi i siostry salezjanki dzielili się doświadczeniem uczestnictwa w przedsynodalnym i synodalnym spotkaniu młodzieży w marcu i październiku 2018 roku.

XXXVII Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej, które były przeżywane w klimacie święta i radości salezjańskiej, zakończyły się mszą św. i przemówieniem przełożonego generalnego podsumowującym obrady.

Na koniec ks. generał zaprezentował „Siedem błogosławieństw Rodziny Salezjańskiej”, które zostały wypracowane w czasie tych dni podczas spotkań w grupach.

ŚWIĘTOŚĆ JEST TAKŻE DLA CIEBIE: BŁOGOSŁAWIEŃSTWA RODZINY SALEZJAŃSKIEJ

1. Błogosławiona Rodzina Salezjańska, która znajduje radość w ubóstwie. Napełniona łaską Bożą dokona cudów wśród młodych najuboższych i z marginesu... to jest świętość!
2. Błogosławiona Rodzina Salezjańska, która, z łagodnością i miłością Dobrego Pasterza, przyjmuje i towarzyszy z miłością ludziom młodym, wychowując ich do dialogu i przyjęcia tego, co odmienne... to jest świętość! 
3. Błogosławiona Rodzina Salezjańska, która, stojąc u boku innych, opatruje rany tych, którzy cierpią i przywraca nadzieję tym, którzy ją stracili, niosąc radość Chrystusa Zmartwychwstałego... to jest świętość!
4. Błogosławiona Rodzina Salezjańska, która, mając głód i pragnienie sprawiedliwości, towarzyszy młodym w realizacji planu pełnego życia w rodzinie, w pracy, w zaangażowaniu politycznym i społecznym... to jest świętość!
5. Błogosławiona Rodzina Salezjańska, która ma udział w żywym doświadczeniu miłosierdzia, otwiera oczy oraz serce na słuchanie i przebaczenie, stanowiąc dom, który przyjmuje... to jest świętość!  
6. Błogosławiona Rodzina Salezjańska, która stara się być autentyczna, zintegrowana i transparentna, zachowując spojrzenie, które wykracza poza pozory, rozpoznając w każdym człowieku działającą łaskę Bożą... to jest świętość!  
7. Błogosławiona Rodzina Salezjańska, która, wychodząc od prawdy Ewangelii, wierna charyzmatowi księdza Bosko, czyni się zaczynem dla nowego człowieczeństwa, przyjmując z radością także krzyż ze względu na Królestwo Boże... to jest świętość!

Foto: ANS Agenzia Info Salesiana

Linki:

  1. Strenna 2019 Polski -  - https://www.youtube.com/watch?v=5Gwg8wxn5dA
  2. Strenna 2019 – Cartoon - https://www.youtube.com/watch?v=jpnFADuTjgU&feature=youtu.be
  3. Foto GSFS 2019 - https://www.flickr.com/photos/130162259@N04/sets/72157704136321381
  4. Oficjalna strona + video - http://salesianfamilydays.com/

Ks. Łukasz Rogowski