Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania: ,,Budowa hali sportowej w Miejscu Piastowym”.

16-07-2020

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 15.07.2020 r. do godz. 12:00.

We wskazanym terminie wpłynęły 2 oferty:

OFERTA nr 1:

REVBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Gdańska 4a, 87-100 Toruń
Cena brutto: 11 823 086,44 zł
Gwarancja na wykonane roboty budowlane i instalacyjne: 72 miesiące
Gwarancja na użyte materiały i urządzenia: 72 miesiące

OFERTA nr 2:

Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe ,,KROSPOL” Stachura sp. j.
ul. Składowa 9d, 38-400 Krosno
Cena brutto: 8 898 659,84 zł
Gwarancja na wykonane roboty budowlane i instalacyjne: 72 miesiące
Gwarancja na użyte materiały i urządzenia: 72 miesiące

O wyborze wykonawcy poinformujemy ciągu 7 dni, po weryfikacji ofert.


1. Plik: Przetarg hala sportowa - informacja z otwarcia ofert [POBIERZ]