Jubileusz 25-lecia kapłaństwa

04-09-2019

„Oto jak dobrze i jak miło gdy bracia są razem” (Ps 133,1).

Świętowanie 25-lecia kapłaństwa tegorocznych Jubilatów było okazją do spotkania w braterskiej wspólnocie. Na zaproszenie Przełożonego Generalnego mieliśmy okazję spotkać się w Domu Generalnym w Markach. Były wspólne modlitwy, spotkania przy stole, dziękczynna Eucharystia i „niekończący się wspomnień czar”.

Kaznodzieja – ks. dr Eugeniusz Data CSMA, który przed wieloma laty był mistrzem nowicjatu tegorocznych Jubilatów, zachęcał do dziękczynnego „Te Deum laudamus” za dar kapłaństwa. Usłyszeliśmy słowa zachęty do dziękowania za powołanie, za Zgromadzenie i wspólnoty, w których posługujemy. „Szczególnie tu – mówił Kaznodzieja – w sercu naszego Zgromadzenia trzeba pamiętać o wydarzeniach i ludziach, których spotkaliście na swojej drodze”. W spotkaniu udział wzięli: ks. Krzysztof Bochenek, ks. Stanisław Bożętka, ks. Józef Gibała, ks. Robert Giza, ks. Bogdan Gospodarczyk, ks. Leopold Powierża, ks. Krzysztof Stanula, ks. Sylwester Szwajca, ks. Dariusz Wilk, ks. Jan Wroniewicz i ks. Stanisław Wroniewicz.

Dziękujemy Ojcu Generałowi (Jubilatowi!) za zaproszenie i zorganizowanie tego spotkania, ks. Sekretarzowi Generalnemu kaznodziei Jubileuszowej Eucharystii oraz Współbraciom z Domu Generalnego za braterskie przyjęcie. Dziękujemy także wszystkim wspólnotom naszej rodziny zakonnej, w których świętowaliśmy jubileusz.

Ubogaceni doświadczeniem spotkania braterskiego polecamy się modlitwie na dalsze lata posługiwania.

Ks. Krzysztof Stanula CSM