Jubileusz w Puerto Rico

20-07-2020

Dzień 15 lipca 2020 r. dla naszej wspólnoty zakonnej na Puerto Rico był wielkim świętem. Nasz pierwszy michalita z Republiki Dominikańskiej, ks. Benito Hierro Aquino obchodził jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich.

To niecodzienne wydarzenie świętowały z wielkim entuzjazmem również wspólnoty parafialne, w których ks. Benito sprawuje posługę duszpasterską. W związku z trwającą epidemią i obowiązującymi ograniczeniami nie wszyscy parafianie mogli bezpośrednio uczestniczyć w uroczystościach jubileuszowych. Nie mniej entuzjazm udzielał się wszystkim.

W godzinach popołudniowych życzenia składali parafianie ze swoich samochodów. Długa karawana pojazdów w drodze do Jubilata, z afiszami i przy użyciu klaksonów, ogłaszała wszystkim sektorom, ulicom i parafianom wielki jubileusz ks. Benity. Wieczorem ks. Benito sprawował jubileuszową Eucharystię. Z Jubilatem Koncelebrowali:  ks. Jan Król, przełożony domu (który wygłosił kazanie), ks. Rodney Algarin, wikariusz biskupi oraz ks. Grzegorza Okarma. Chociaż miejsca w kościele były ściśle wyznaczone, to jednak obecnych napełniła wielka radość i wdzięczność Dobremu Bogu za dar kapłaństwa ks. Benity. Ci którzy nie mogli uczestniczyć osobiście, świętowali ze swoich domów, łącząc się duchowo za pomocą  Facebooka, gdzie Eucharystia była transmitowana bezpośrednio.

W tym uroczystym dniu towarzyszyły ks. Benicie słowa naszego założyciela Błogosławionego Ks. Bronisława Markiewicza, które napisał w swoich „Zapiskach Dotyczących Życia Duchowego”: Czy w upokorzeniu czy w zaszczytach mam służyć Panu, byle wola  Jego na mnie się spełniła. Ecce paratus et non sum turbatus . Dzięki Ci, Panie Wszechmocny i Najdobrotliwszy, iż mię uczyniłeś kapłanem.

(Współbracia z Puerto Rico)