Konferencja przełożonych

26-10-2019

Pod hasłem „Kościół poznać, umiłować, rozumieć i budować, Kościołowi być posłusznym”, odbyła się doroczna konferencja michalickich przełożonych, dyrektorów i proboszczów (21-23 października br). Oprócz współbraci z Polski, w spotkaniu udział wzięli niedawno mianowani: prowincjał włosko-szwajcarski ks. Rafał Gądek oraz przełożony wiceprowincji niemiecko-austrackiej ks. Andrzej Kunkel.

Pierwszy wieczór wypełniły Nieszpory ze słowem ks. Krzysztofa Stanuli oraz braterskie spotkanie. Ostatnim akordem była adoracja Najświętszego Sakramentu, której przewodniczył ks. Kazimierz Joniec. Od wtorkowego poranka, po Mszy św. z jutrznią, pod przewodnictwem ks. Czesława Knebla, w czasie której homilię wygłosił kolejny ze srebrnych jubilatów ks. Robert Giza, rozpoczęły się obrady. Przedpołudnie wypełniły komunikaty z prowincji włosko-szwajcarskiej, wiceprowincji niemiecko-austriackiej oraz komunikaty członków Zarządu Generalnego: ks. Rafała Kamińskiego, ks. Stanisława Kilara oraz ks. Marka Czaji, a także Ekonoma Generalnego ks. Jerzego Sosińskiego. Część przed przerwą obiadową zakończyło wystąpienie Przełożonego Generalnego ks. Dariusza Wilka.

Gościem popołudniowej sesji był ks. prof. Krzysztof Pawlina, który przedstawił w bardzo interesujący sposób temat „Wyzwania stojące przed Kościołem katolickim w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem roli osób duchownych”. Po przedłożeniu nastąpiła ożywiona dyskusja. Wieczorną część zakończyły nieszpory pod przewodnictwem  ks. Józefa Gibały.

Ostatni dzień, zebrani rozpoczęli w rytm porannej modlitwy Kościoła, pod przewodnictwem ks. Leopolda Powierży. Od godz. 9.00 kolejni przełożeni przedstawiali stan przygotowań do obchodów 100. rocznicy zatwierdzenia Zgromadzenia w poszczególnych placówkach.

Eucharystii na zakończenie konferencji przewodniczył Ojciec Generał, a homilię wygłosił ks. prowincjał Rafał Gądek.

Konferencja w VIII roku Michalickiej Wielkiej Nowenny, zgodnie z przyjętym jego hasłem, koncentrowała się wokół wezwania do „umiłowania Kościoła i posłuszeństwa władzy kościelnej”.