„Któż jak Bóg” – nowy numer 1/2020

Serdecznie zachęcamy do lektury kolejnego, styczniowo-lutowego numeru pisma „Któż jak Bóg”!

W najnowszym wydaniu min.:

TEMAT NUMERU: Bądźcie jak dzieci, uwierzcie w anioły! autor kilkudziesięciu książek poświęconych aniołom, ks. Marcello Stanzione, rozprawia się w wywiadzie z new age’owymi kłamstwami na temat niebiańskich duchów i wyjaśnia przyczyny, dla których kult anielski w ostatnich wiekach słabnie, s. 4

 • W BLASKU PRAWDY OBJAWIONEJ: Skok wiary – jak, w trzech prostych krokach, rozpoznać wartościowego człowieka? Podpowiada ks. Edward Staniek, s. 3
 • GŁOS Z AMBONY: Sposób, by Bóg stał się nam szczególnie bliski – homilia ks. bp. Tadeusza Rakoczego, wygłoszona na 25-lecie Rycerstwa św. Michała Archanioła w diecezji bielsko-żywieckiej, s. 68
 • BIBLISTA ODPOWIADA: Czy świecki ma prawo upomnieć kapłana? – jak zachować się, gdy duchowny w naszej obecności w sposób oczywisty myli się bądź grzeszy?, s. 50
 • POSZUKUJĄC BOGA: Dlaczego młodzież odchodzi od Kościoła? – ks. Mateusz Szerszeń CSMA analizuje szereg przyczyn niepokojącej tendencji, s. 42

 

Poza tym w numerze:

 • ANIOŁ PAŃSKI I ANIOŁ BOŻY W PIŚMIE ŚWIĘTYM: Anioł Pański objawia się Mojżeszowi w płonącym krzewie – jak Pan Bóg dba o to, byśmy realizowali Jego plany?, s. 8
 • ANIOŁOWIE W NOWYM TESTAMENCIE: Aniołowie w Apokalipsie – jakie będą zadania duchów niebiańskich przy końcu ziemskiego świata?, s. 12
 • WTAJEMNICZENIE W ŚWIĘTĄ OFIARĘ: Chleb i wino – jakie jest znaczenie darów składanych w trakcie Eucharystii?, s. 14
 • DUCHOWOŚĆ ŚW. FAUSTYNY: Ogałacać się z bożków – w jaki sposób s. Faustyna Kowalska dbała o swoją dyscyplinę duchową?, s. 17
 • Z NOTATNIKA GRZESZNIKA: Zbawienne rytuały – jaki sens ma wykonywanie gestów, których znaczenia nie rozumiemy?, s. 20
 • WPATRUJĄC SIĘ W PANA: Od spojrzenia do kontemplacji – kontynuacja rozważań nt. rozwoju duchowego poprzez kontemplację ikon, s. 22
 • MĄDROŚC KAPŁANA: Kult świętych figur i obrazów – w jaki sposób wizerunki świętych pomagają nam w praktykowaniu wiary?, s. 24
 • ANIOŁOWIE W SZTUCE: Janina Konarska i nieznany archanielski drzeworyt – Herbert Oleschko dociera do kolejnej zapomnianej perły sztuki „anielskiej”, s. 27
 • SZLAKIEM ARCHANIELSKICH OBJAWIEŃ: Wyzwoliciel z fizycznej i duchowej niewoli – wspomnienie angelofanii, w trakcie której św. Michał pokonał muzułmańskich piratów, s. 30
 • Z ANIOŁEM PRZEZ ŚWIAT: Zaufać pomimo mroku i zimna – Stefan Czerniecki przypomina historię słynnych objawień w Lourdes, s. 32
 • W ANIELSKIM KRĘGU: Muzyka najpiękniejszą modlitwą – Herbert Oleschko rozmawia z twórcą Symfonii Aniołów, kompozytorem Pawłem Łukaszewskim, s. 36
 • FIKCYJNI ANIOŁOWIE POPKULTURY: Aniołowie, którzy walczą z demonami (3) – jak kultura popularna opisuje rzeczywistość walki duchowej?, s. 38
 • Z ANIELSKICH LEKTUR: O Dębnie Podhalańskim raz jeszcze – zagłębmy się w detale architektonicznej perły południowej Polski, s. 48
 • CZYTELNICY PISZĄ: Czekając na spotkanie – wstrząsające świadectwo kobiety zmagającej się z przełożonym-satanistą, s. 53
 • KOBIETY W PIŚMIE ŚWIĘTYM: Rut (2) – w jakim celu Bóg obdarza nas darem przyjaźni?, s. 54
 • DUCHOWOŚC MICHALICKA: Jak się rodzi wytrwałość? – historia niezwykłej wyprawy na Biegun Południowy, s. 56
 • WIELKI JUBILEUSZ: Świętować też trzeba umieć! – ks. Rafał Kamiński CSMA opowiada o trwających właśnie przygotowaniach do obchodów 100-lecia erygowania Zgromadzenia św. Michała Archanioła, s. 58
 • POCZTÓWKA Z MIEJSCA PIASTOWEGO: Podróżując ku wieczności – jaka będzie rola św. Michała Archanioła przy końcu naszego życia doczesnego?, s. 61
 • BRACTWO SZKAPLERZNE: Nie bój się! – ks. Robert Ryndak zaprasza na majową pielgrzymkę do Fatimy, s. 62
 • EGZORCYSTA ODPOWIADA – nowy cykl z pytaniami czytelników. Odpowiada ks. Zbigniew Baran CSMA, egzorcysta z archidiecezji przemyskiej, s. 70
 • KATOLIKU STRZEŻ SIĘ: Iluzja prawdziwych relacji (1) – jakie są społeczne skutki uzależnień od social media?, s. 72
 • DLA NAJMŁODSZYCH I TYCH STARSZYCH: jak zachęcić dziecko do modlitwy?, s. 74
 • KORESPONDENCJA Z MISJI: Dar od Boga – świadectwo łask, jakimi Pan Bóg obdarzyć może za pośrednictwem nowo narodzonego dziecka, s. 78

Stałe cykle: MŁODZI CZYTELNICY PISZĄ, CZAS MOCY I ŁASKI, JAK ANIELSKA WIEŚĆ NIESIE, Z ŻYCIA RYCERSTWA, OKIEM KINOMANA, MODLITEWNIK PODRĘCZNY, POD PATRONATEM „KTÓZ JAK BÓG”, KONKURS DLA UWAŻNYCH CZYTELNIKÓW, KONKURS DLA DZIECI, ANIELSKA ŁAMIGŁÓWKA, ANIELSKIE REKOLEKCJE, PIELGRZYMKA ANIELSKA

Szczegóły, prenumerata na: www.kjb24.pl.