„Odnawiasz oblicze Ojczyzny”

Myślą przewodnią tego papieskiego albumu są rozważania św. Jana Pawła II podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny w 1991 roku na temat Dekalogu – jako drogi do odrodzenia Polski.

Papież wskazywał, że po minionym ustroju komunistycznym należy przeżywać wolność i budować nowy ład społeczny i gospodarczy oparty na drogowskazach moralnych, na odwiecznym prawie Bożym. Już wtedy, u progu III Rzeczypospolitej, „staraliśmy się dostrzec zagrożenia – mówił do Polaków – jakie w życiu poszczególnych osób i całego społeczeństwa mogą pojawić się wraz z wolnością pozbawioną norm moralnych. Te zagrożenia istnieją zawsze. Dlatego nie przestaję się modlić, ażeby sumienie polskiego narodu było kształtowane w oparciu o Boże Przykazania i wierzę, że Kościół w Polsce będzie nieustannie stał na straży ładu moralnego” (Watykan, 19 V 2003).

Nauczanie Ojca Świętego zilustrowane zostało archiwalnymi zdjęciami Servizio Fotografico – L'Osservatore Romano. Ukazują one św. Jana Pawła II podczas pielgrzymek apostolskich do swojej Ojczyzny oraz pełne emocji spotkania z Rodakami w Watykanie i różnych zakątkach świata.

Album ukazuje się w 2019 roku – w 5. rocznicę kanonizacji św. Jana Pawła II i w 40. rocznicę Jego pierwszej pielgrzymki do Polski. Są to rocznice przypadające 27 kwietnia oraz 2-10 czerwca.

Dzisiaj, kiedy tak brutalnie atakowane i podważane są fundamentalne wartości moralne, kiedy zakłamuje się historię naszej Ojczyzny oraz dyskredytuje nauczanie Kościoła i uderza w rodzinę – ta publikacja jest ważnym i potrzebnym głosem św. Jana Pawła II, który nieustannie prosi w Domu Ojca za nami, aby odmieniało się oblicze naszej Ojczyzny w świetle Bożych Przykazań.

Ks. Sylwester Łącki CSMA


Album „ODNAWIASZ OBLICZE OJCZYZNY
(format 20, 8 cm x 28, 5 cm, okładka miękka, szyta i klejona, stron 80)
można zamówić pod następującym adresem:

Wydawnictwo Michalineum
Al. J. Piłsudskiego 248/252
05-261 Marki
tel.: (22) 781 14 20
e-mail: wydawnictwo@michalineum.pl
www.michalineum.pl