Spotkanie prowincji włosko-szwajcarskiej

03-01-2019

Jak każdego roku w czasie trwania oktawy Narodzenia Pańskiego w naszej prowincji odbyło się spotkanie wszystkich współbraci pracujących na terenach Włoch i Szwajcarii. W tym okresie, jakże radosnym i pełnym spotkań z najbliższymi, także i my w naszym domu michalickim w Castel Sant’Elia dzieliliśmy się radością i przeżyciami z ostatniego roku.

Jak w ubiegłych latach zjazd odbył się w obecności Ojca Generała ks. Dariusza Wilka, który ubogacał nas swoim słowem i swoją osobą.

27 grudnia do Castel Sant’Elia przyjechali współbracia z placówek Magadino i Viry (Szwajcaria), Crescentino, Monte Sant’Angelo oraz z najbliższych nam domów w Rzymie i Nepi. W tym dniu młodzi księża odbyli egzamin z zakresu teologii oraz spowiednictwa, któremu przewodniczył ks. Bogusław Turek, Prokurator Generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. W tym samym czasie reszta współbraci obradowała na temat przygotowań do obchodów 100 rocznicy zatwierdzenia naszego Zgromadzenia przez Stolicę Apostolską. O godzinie 18.00 odbyła się uroczysta msza święta, której przewodniczył Ojciec Generał ks. Dariusz Wilk. Podczas Eucharystii kl. Jarosław Lechociński przyjął posługę lektoratu. Na zakończenie dnia odbyła się uroczysta kolacja przy śpiewie polskich i włoskich kolęd.

Kolejny dzień, 28 grudnia, był bardzo obfity w różnego rodzaju spotkania. Zaczęliśmy go jutrznią oraz śniadaniem, by następnie wysłuchać relacji i sprawozdania z roczniej pracy współbraci przygotowanej przez przełożonego prowincji włosko-szwajcarskiej ks. Bogdana Kalisztana. Po krótkiej przerwie głos zabrał ojciec generał, który podzielił się z nami przeżyciami z ostatniego roku i  przedstawił zarys prac naszego zgromadzenia na całym świecie. Został też poruszony temat przygotowań do obchodów 100 rocznicy papieskiego zatwierdzenia. Przed obiadem wysłuchaliśmy konferencji na temat „Sakrament pojednania w dzisiejszym duszpasterstwie”, którą wygłosił ojciec Vincenzo Cosatti OFM Conv., aktualny spowiednik w Bazylice Świętego Piotra. Na drugiej części spotkania ojciec Vincenzo podzielił sie z nami swoimi doświadczeniami z konfesjonału watykańskiej bazyliki.

Po południu spotkaliśmy się, by wysłuchać sprawozdania Ekonoma Prowincjalnego ks. Bogusława Turka. Następnie udaliśmy się na mszę świętą, której przewodniczył nasz neoprezbiter ks. Łukasz Nowak, który wygłosił homilię.

Tegoroczne spotkanie braterskie zakończyliśmy kolacją, podczas której ojciec generał dziękował każdemu z nas z osobna za dzieła prowadzone na terenie prowincji i za naszą obecność poza granicami kraju. Szczególne wyrazy wdzięczności zostały złożone na ręce całej wspólnoty z Castel Sant’Elia za przygotowanie spotkania.

Kl. Jarosław Lechociński