Święty Jan Paweł II i Jego Europa

Album POLSKIEJ FUNDACJI NARODOWEJ ze zdjęciami Grzegorza Gąłazki wydany w Wydawnictwie MICHALINEUM w 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę i 40-lecie pontyfikatu Papieża Polaka.

Święty Jan Paweł II uważał zawsze, że fundamentem tożsamości europejskiej są jej chrześcijańskie korzenie i – jak mówił: „Nie można odcinać korzeni, z których się wyrosło”. Był głęboko przekonany, że tylko wtedy, gdy Europa dochowa wierności swoim korzeniom, zyska wielką przyszłość. Święty Jan Paweł II, w ciągu trwającego ponad ćwierć wieku pontyfikatu, zostawił obszerne nauczanie na temat kontynentu europejskiego. Patrzył daleko, wiedział, że konieczna i pilna jest współpraca narodów w umacnianiu Europy nie tylko pod względem ekonomicznym i terytorialnym, ale także kulturalnym i duchowym. Twierdził: „Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha”. Uważał, że niebo Europy musi pozostać otwarte na Boga, bo taka jest droga do pełnej realizacji człowieka i do tego, by społeczeństwo stało się bardziej sprawiedliwe, bardziej humanitarne i bardziej pokojowe.

Album ten, zawierający istotne wątki papieskiego nauczania o Europie (po polsku, angielsku i po włosku) i zilustrowany wymownymi fotografiami św. Jana Pawła II, zachęci nas do jeszcze większej troski o naszą teraźniejszość i przyszłość w zjednoczonej i silnej Europie wielu narodów.

Album został już wręczony wszystkim polskim parlamentarzystom i senatorom. Otrzymali go polscy biskupi. Publikację dostarczono do Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie, do Europarlamentu w Brukseli oraz do Rzymu i Watykanu.

A oto słowo Prezesa Polskiej Fundacji Narodowej, które w formie listu przewodniego, załączone zostało do każdego albumu:

Szanowni Państwo,

jestem zaszczycony, że mogę wręczyć Państwu, w imieniu Fundacji „Polska Fundacja Narodowa”, wyjątkowy album „Święty Jan Paweł II i Jego Europa” – przygotowany w 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz w 40-lecie pontyfikatu Papieża Polaka.

Wydanie tego szczególnego albumu „Polska Fundacja Narodowa” uznała za szczególną formę promocji Polski w wyjątkowym 2018 roku. Jesteśmy przekonani, że poprzez upamiętnienie Świętego Jana Pawła II, Polaka, Wielkiego Papieża i jednego z najbardziej wpływowych przywódców XX wieku będziemy mogli podzielić się z Państwem naszą radością i dumą z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Edycja albumu jest limitowana a odbiorcami są przede wszystkim Prezydenci i Premierzy państw Unii Europejskiej, parlamentarzyści Polski, Włoch, Unii Europejskiej, senatorowie amerykańscy oraz wiele znamienitych postaci życia intelektualnego i duchowego na całym świecie. Odbiorcami albumu będą również polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne za granicą i zagraniczne placówki dyplomatyczne w Polsce.

Święty Jan Paweł II uważał zawsze, że fundamentem tożsamości europejskiej są jej chrześcijańskie korzenie. Dzisiaj Europa stoi również przed problemem zagrożeń i niepewności dotyczących przyszłości kontynentu i całej ludzkości.

Serdecznie zapraszam do tej przejmującej lektury dotyczącej nauczania św. Jana Pawła II na temat Europy. Wierzę, że tak jak wielu Polaków w słowach „swojego Papieża”, również Państwo znajdą w tym albumie inspirację do działań wzniosłych, ważnych i zawsze ukierunkowanych na dobro konkretnej osoby.

Z wyrazami szacunku
Cezary Andrzej Jurkiewicz
Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej


Informację przygotował ks. Sylwester Łącki CSMA / MICHALINEUM