"Święty Niepodległej"

Nowy album papieski z fotografiami Grzegorza Gałązki

Album „Święty Niepodległej” powstał dla uczczenia i upamiętnienia stulecia odzyskania Niepodległości przez Polskę i ukazania roli św. Jana Pawła II w kształtowaniu w nas świadomości patriotycznej i narodowej oraz ukazywaniu przez niego wolności, jako daru od Boga. Jest to stulecie związane z jego własnym życiem, bo przeżył w nim 85 lat (1920-2005). W przytoczonych tekstach jego przemówień uwydatnia się jego wielka miłość do Ojczyzny. Przypominał Rodakom w kraju i za granicą tysiącletnią historię Polski i jej korzenie chrześcijańskie. Wzywał do odpowiedzialności za Polskę, której wolność jest nam dana, ale i zadana. Abyśmy czuli wspólnotę narodową i ją umacniali.

Niech nauczanie św. Jana Pawła II – zilustrowane fotografiami Grzegorza Gałązki – umacnia w nas wolność i miłość do naszej Ojczyzny, niech wciąż uczy nas tej wolności i patriotyzmu.

A dziś w szczególny sposób nadal pozostaje aktualna jego prośba z 1979 roku: „Proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy”.

Ks. Sylwester Łącki CSMA


Album „ŚWIĘTY NIEPODLEGŁEJ
(format 20, 8 cm x 28, 5 cm, okładka miękka, szyta i klejona, stron 80)
można zamówić pod następującym adresem:

Wydawnictwo Michalineum
Al. J. Piłsudskiego 248/252
05-261 Marki
Tel.: (22) 781 14 20
e-mail: wydawnictwo@michalineum.pl
www.michalineum.pl