Unieważnienie postępowania dotyczącego Zapytania ofertowego nr referencyjny: 1/2020/MS dotyczącego zamówienia na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w ramach projektu pn.: „Budowa hali sportowej w Miejscu Piastowym”. 

31-07-2020

Informujemy, że na podstawie punktu XVII. Zapytania Ofertowego na wykonanie robót w ramach projektu pn.: „Budowa hali sportowej w Miejscu Piastowym”, postępowanie zostało unieważnione.

.