W każdym pragnę widzieć Mego Jezusa

Św. Paweł pisał kiedyś do chrześcijan w Rzymie, a dziś w liturgiczne wspomnienie bł. Bronisława Markiewicza, mówi także i do nas, co przed chwilą usłyszeliśmy w I czytaniu: „Bóg każdemu z nas wyznaczył miarę”. Jest to miara świętości, którą realizujemy codziennie, wypełniając otrzymane powołanie życiowe. Markiewicz to rozumiał. Mówił: „Muszę być świętym i chwycę się środków odpowiednich, wszystkich oznaczających służbę dla Chrystusa”. Tak o świętości bł. Bronisława Markiewicza mówił w jego liturgiczne wspomnienie na toruńskich rybakach Wikariusz Generalny ks. Rafał Kamiński.

Uroczystości w parafii michalitów w Toruniu poprzedziła poranna msza św. z kościoła oo. redemptorystów transmitowana przez Radio Maryja. W czasie homilii ks. Rafał mówił: „Ks. Markiewicz mocno przez Boga obdarowany, umiał też dobro i dary, talenty wydobywać z innych. To była jego życiowa misja, którą pełnił w czasach niełatwych”. Ukoronowaniem obchodów wspomnienia Błogosławionego Założyciela Zgromadzeń Michalickich była Eucharystia w której udział wzięli nie tylko toruńscy parafianie, lecz także przełożeni wspólnot zakonnych posługujących w Toruniu.

Ks. Asystent w homilii przypomniał również, że bł. Bronisław: to święty, który żyje dzisiaj w swoich dziełach, w działalności michalitów i michalitek w 17 krajach. Jest drogowskazem, ale chce być także towarzyszem drogi naszej osobistej świętości, realizowanej w codziennym życiu, w którym trzeba czynić rzeczy zwykłe w sposób nie zwykły. Zachęcając tym, samym zebranych do praktyki cnót, którymi charakteryzował się bł. Bronisław.

Po zakończonych uroczystościach przy ołtarzu, każdy kto miał taką wolę, mógł spotkać się w sali im. Jana Pawła II na agapie i kolędowaniu przy herbacie i dobrym cieście. To już kolejna uroczystość, która mimo swego wymiaru liturgicznego i modlitewnego ma także aspekt integracyjny, jednoczący wspólnotę parafialną.