Zjazd młodych księży

18-11-2019

W dniach od 15 do 17 listopada 2019 roku w krakowskim domu seminaryjnym odbyło się spotkanie formacyjne dla młodych księży (do 5 lat kapłaństwa) połączone z egzaminem jurysdykcyjnym wymaganym przez prawo.

W piątek spotkanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy brewiarzowej, a następnie ks. rektor Ryszard Andrzejewski przeprowadził egzamin z teologii moralnej dotyczący współczesnych problemów kapłańskich i kościelnych. Omówione zostały również pisemne prace egzaminowanych.

Następnego dnia zaproszony został z konferencją redemptorysta ks. Kazimierz Fryzeł. Poruszał w niej problematykę spowiedzi i analizował zmiany jakie zachodzą w społeczeństwie, a tym samym także w praktyce sakramentu pojednania. Wspólna Eucharystia pod przewodnictwem ks. Marcina Gierady umocniła nas w dziękczynieniu i wspólnocie za dar powołania, a w homilii ks. Michał Mazur zwrócił uwagę na potrzebę modlitwy w życiu kapłana i odczytywaniu znaków Bożych w życiu.

Kolejny egzamin z prawa kanonicznego przeprowadził ks. asystent Rafał Kamiński. Była to również okazja do zapoznania się z nowymi wytycznymi, które obowiązują w Kościele. Po  zakończeniu części egzaminacyjnej współbracia udali się na wspólne spotkanie przy stole i na „spacer” po Krakowie.

Ostatni dzień zaakcentowany był obecnością ojca generała Dariusza Wilka, który przewodniczył Mszy świętej i spotkał się z młodymi księżmi, aby porozmawiać o sprawach bieżących. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą i błogosławieństwem Przełożonego Generalnego.

ks. Mateusz Szerszeń